Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

OSTEOCORD — Wynik w skrócie

Project ID: 18999
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Czy można wytworzyć kość z krwi pępowinowej?

W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE wyizolowano z krwi pępowinowej komórki macierzyste, które można zastosować w inżynierii tkankowej.
Czy można wytworzyć kość z krwi pępowinowej?
Komórki macierzyste to rzadkie komórki niedzielące się, które mają zdolność samoregeneracji oraz wyjątkową zdolność różnicowania się na dowolne typy komórek w tkance. Właściwa dla komórek macierzystych zdolność regenerowania uszkodzonych tkanek wzbudziła znaczne zainteresowanie w kwestii ich leczniczego zastosowania.

Mezenchymalne komórki macierzyste znajdują się przede wszystkim w szpiku kostnym i charakteryzują się zdolnością różnicowania się w kierunku linii chondrocytów, osteoblastów i adipocytów. Oferuje to znaczące możliwości ich zastosowania terapeutycznego w chirurgii ortopedycznej. Jednak wyizolowanie mezenchymalnych komórek macierzystych jest zabiegiem inwazyjnym, charakteryzującym się niewielkim uzyskiem komórek, zatem niezbędne są alternatywne źródła pozyskiwania tych komórek.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Kości z krwi: optymalizacja izolowania, opisu oraz osteoindukcji mezenchymalnych komórek macierzystych z krwi pępowinowej" (Osteocord) skoncentrowano się na wyizolowaniu i ekspansji mezenchymalnych komórek macierzystych z krwi pępowinowej jako źródła alternatywnego dla szpiku kostnego. Partnerzy projektu ustalili charakterystykę rozwoju mezenchymalnych komórek macierzystych we krwi pępowinowej oraz rozpoznali nowe ścieżki sygnałowe związane z tymi komórkami. Udało im się wyhodować mezenchymalne komórki macierzyste w konfiguracji dwu- i trójwymiarowej w celu zmierzenia ich impedancji elektrochemicznej.

Mezenchymalne komórki macierzyste charakteryzują się przywilejem immunologicznym i immunosupresyjnością, co umożliwia wykonywanie przeszczepów allogenicznych bez odrzutów. Podczas badań ustalono, że te istotne dla terapii komórkowej właściwości charakteryzują również mezenchymalne komórki macierzyste z krwi pępowinowej. Ponadto połączono nowe techniki ekspansji z procedurami zwiększającymi wydajność oraz oceną biozgodności w modelach trójwymiarowych, co umożliwiło przygotowanie mezenchymalnych komórek macierzystych z krwi pępowinowej do zastosowań klinicznych.

Projekt Osteocord stanowił zintegrowane podejście do dogłębnych badań nad mezenchymalnymi komórkami macierzystymi z krwi pępowinowej, ich charakteryzacją oraz zastosowaniami w ortopedii. Wyniki badań dowiodły, że z tymi komórkami można wiązać nadzieje dotyczące terapii z zastosowaniem inżynierii tkankowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę