Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRIPL-E DOSE — Wynik w skrócie

Project ID: 28449
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Polska

Konsolidacja wiedzy o edukacji i zatrudnieniu

Na przestrzeni trzech ostatnich programów ramowych UE przeprowadzono wiele badań dotyczących edukacji i zatrudnienia w Europie. Nadszedł czas, by skonsolidować i zaprezentować te badania na jednym portalu internetowym.
Konsolidacja wiedzy o edukacji i zatrudnieniu
W ramach piątego (5PR) i szóstego (6PR) programu ramowego UE ukończono wiele wartościowych projektów związanych z edukacją i zatrudnieniem. W tym świetle sfinansowany ze środków UE projekt "Dni ekonomii społecznej: edukacja, zatrudnienie, Europa" (Tripl-e Dose) miał na celu wykorzystanie wyników tych projektów oraz rozpowszechnienie ich wśród zainteresowanych stron. Projekt skoncentrował się na przekazywaniu zainteresowanym stronom, w tym decydentom, praktycznej wiedzy na temat zatrudnienia i edukacji. Projekt Tripl-e Dose miał na celu pozyskanie informacji zwrotnych od grup docelowych oraz zarysowanie wartościowych zaleceń na rzecz poprawy owych dziedzin, a także wzmocnienie komunikacji.

W 2006 r. zorganizowano w jego ramach konferencję zatytułowaną "Edukacja, zatrudnienie, Europa", podczas której zrodziły się nowe pomysły na podjęcie współpracy. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestników z różnych zakątków Europy, a wyniki i zalecenia zostały opublikowane na stronie internetowej projektu. Umożliwiło to decydentom pozyskanie cennych danych w zakresie poruszonych tematów.

Pod egidą projektu zorganizowano także seminarium uzupełniające zatytułowane "Programy ramowe i Europejski Fundusz Społeczny na rzecz edukacji i zatrudnienia w Europie", które zagłębiło się w tematykę badawczą 7PR. Seminarium zgromadziło 45 uczestników, a w jego ramach zidentyfikowano potrzeby sektorów edukacji i zatrudnienia. Prezentacje przedstawione podczas seminarium zostały także udostępnione na stronie internetowej i wraz z wynikami poprzednich inicjatyw pomogły rozpowszechnić rezultaty projektu wśród zainteresowanych stron.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę