Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

C3-CAPTURE — Wynik w skrócie

Project ID: 19914
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Wychwytywanie dwutlenku węgla na rzecz poprawy stanu środowiska

Technologie mające na celu wychwytywanie dwutlenku węgla przyczyniają się do zwalczania negatywnych skutków niepożądanych stężeń tej substancji na środowisko. Pokrewne zastosowania cieszą się szczególnym zainteresowaniem w przypadku zakładów emitujących do atmosfery duże ilości dwutlenku węgla.
Wychwytywanie dwutlenku węgla na rzecz poprawy stanu środowiska
Uczestnicy projektu "Wykorzystanie obiegu wapnia na potrzeby skutecznego i ekonomicznego wychwytywania CO2 w systemach fluidyzacyjnych" (C3-Capture) pracowali nad stworzeniem systemu wychwytywania suchego lodu (stałego CO2), który można zastosować zarówno w systemach kotłów opalanych paliwem proszkowym, jak i kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (CFB). W ramach projektu finansowanego ze środków UE zbadano dwa sposoby wychwytywania CO2 z systemów kotłów. Celem było opracowanie i wdrożenie w zakładzie pilotażowym zintegrowanej opcji wychwytywania CO2 z atmosfery po spalaniu w kotłach opalanych paliwem proszkowym oraz kotłach CFB jako pierwszej możliwości. W ramach drugiej możliwości zamierzano opracować system wychwytywania miejscowego dla ciśnieniowych kotłów fluidalnych (PFBC).

Działania przeprowadzone w ramach projektu ukazały, że istnieje możliwość stworzenia komercyjnego systemu, w którym parametry pracy obu tych kotłów fluidalnych są zbliżone do parametrów standardowych kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. W tym systemie wychwytywania możliwe jest również wyjątkowo wydajne odzyskiwanie większości dostępnego ciepła, dzięki zastosowaniu nowego, parowo-wodnego cyklu o parametrach nadkrytycznych.

Jedną z głównych zalet tego systemu jest fakt, że generowana dodatkowo energia znacznie zmniejsza koszty wychwytywania CO2. Związane z tym oszczędności mogą zatem zrównoważyć wysokie koszty inwestycji związanych z instalacją i działaniem systemu. Wymaga to jednak zagwarantowania minimalnej, określonej z góry liczby godzin pracy. Dalsze korzyści ekonomiczne można uzyskać, sprzedając zdezaktywowany materiał pozostały po oczyszczeniu systemu firmom działającym w przemyśle cementowym.

Przeprowadzone testy doświadczalne potwierdziły opłacalność tego procesu w podstawowej skali badawczej. Aby w pełni przeanalizować hydrodynamikę tego procesu, potrzebny jest jednak nowy, większy zakład eksperymentalny na potrzeby przeprowadzenia testów pilotażowych na wielką skalę. Takie podejście posłuży jako pośredni etap weryfikacji tego, jak wyniki laboratoryjne przekładają się na rzeczywistość, oraz pozwoli na opracowanie planów awaryjnych zapewniających produkcję CO2 zgodnie ze specyfikacjami.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę