Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MENGTECH — Wynik w skrócie

Project ID: 20121
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Udoskonalanie modeli ramowych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju

Wysiłki zmierzające do zrealizowania ambitnych celów UE w kwestii zrównoważonego rozwoju muszą koncentrować się na opracowaniu nowych infrastruktur energetycznych oraz sieciowych. W ramach projektu finansowanego ze środków UE skoncentrowano się na usprawnianiu czterech modeli polityki energetycznej, których celem jest zrównoważony rozwój.
Udoskonalanie modeli ramowych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju
Projekt "Modelowanie technologii energetycznych o potencjalnym znaczeniu dla działań ramowych, zapewniających równowagę ogólną i częściową" (Mengtech) miał na celu opracowanie i rozbudowanie konstrukcji modelowych, aby umożliwić sprawniejszą ocenę polityk energetycznych w świetle celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. W czterech istniejących modelach wykazano braki w kwestii zastosowania przyszłościowych technologii energetycznych oraz jego konsekwencji. Właśnie w ramach projektu Mengtech podjęto starania zmierzające do dalszego usprawniania tych modeli.

W celu sprawdzenia zasięgu modelu makroekonomicznego "Równowaga ogólna na świecie i w UE" (GEM-E3) dokonano oceny scenariusza polityki klimatycznej. Rozważania z tego zakresu ukazały wagę modelowania bezpośredniego wydobycia zasobów. Równocześnie na pierwszy plan wysunęły się określone problemy i kwestie, wskazując potrzebę rekalibracji i aktualizacji modelu. Analiza polityki posłużyła do zbadania wpływu nowych cech modelowanych na ocenę polityki.

Pracując nad dalszym rozwojem modelu "Światowy system energetyczny" (POLES), partnerzy projektu opracowali wartości odniesienia oraz przewidywane ograniczenia węglowe dla światowego systemu energetycznego do 2100 r. Pozwoliło to uzyskać nowy pogląd na to, jakich znaczących zmian strukturalnych i usprawnień możemy spodziewać się w światowym systemie energetycznym w kontekście różnych polityk. Wynikiem było wskazanie wyraźnej potrzeby zmian w tym obszarze.

Prace nad przypadkami polityk, obejmujące zastosowanie modelu "Europejski system energetyczny" (Primes) i skupiające się na promowaniu gospodarki wodorowej, wskazują, że ramy czasowe oraz przewidywane sukcesy zależą od postępu technologicznego. Główne znaczenie ma tu obniżenie kosztów zespołów i systemów ogniw paliwowych. Wyniki badań nad zastosowaniem elektryczności w transporcie drogowym i sektorach pokrewnych wskazują, że początkowa transformacja europejskiego transportu drogowego zostanie najprawdopodobniej osiągnięta dzięki wykorzystaniu mocnych stron elektryfikacji niż dzięki przejściu na wykorzystanie systemów wodorowych.

Zastosowanie modelu "Wydobycie ropy naftowej w ujęciu długoterminowym" (LOPEX) miało na celu zbadanie warunków niezbędnych do rozluźnienia rynku i obniżenia cen ropy naftowej. Członkowie zespołu przeprowadzili następnie analizę czułości wskaźników ekonomicznych, energetycznych i środowiskowych w przypadku cen ropy dla dwóch różnych wersji modelu Nemesis (makroekonometryczny model UE). Jedna była związana z zewnętrznymi, a druga z wewnętrznymi zmianami technologicznymi.

Wprowadzanie modyfikacji istniejących modeli poprzez zastosowanie mechanizmów dodatkowych ma na celu usprawnienie analizy polityki, zwiększenie wsparcia i udziału oraz ułatwienie podejmowania decyzji w określonych warunkach. Wyniki projektu Mengtech umożliwiają również dogłębniejsze przeanalizowanie realności i konkurencyjności poszczególnych technologii, a także ich potencjału w zakresie realizowania celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę