Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROMETEA — Wynik w skrócie

Project ID: 17660
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Francja

Potrzeba wprowadzenia polityk wzmacniających pozycję kobiet w badaniach inżynieryjnych

Zrównoważony rozwój technologiczny i ekonomiczny zależy od promowania zróżnicowanego i kreatywnego sektora badawczego. Projekt finansowany ze środków UE pomógł w realizacji tego celu, poprzez zwiększanie świadomości płci w dziedzinie badań inżynieryjnych i technologicznych.
Potrzeba wprowadzenia polityk wzmacniających pozycję kobiet w badaniach inżynieryjnych
Projekt "Zwiększanie znaczenia kobiet w zawodach inżynieryjnych związanych z badaniami przemysłowymi i naukowymi" (Prometea) uruchomiono w celu zgłębienia problemu płci w obszarze badań inżynieryjnych i technologicznych. W ramach tego rodzaju zadań projekt Prometea miał na celu przedstawienie skutecznych działań i zaleceń, które wzmocniłyby pozycję kobiet w zawodach inżynieryjnych na polu badań akademickich i przemysłowych w Europie.

Cele obejmowały zbadanie dynamiki płci w realizacji kariery zawodowej w różnych organizacjach inżynieryjnych oraz porównanie poszczególnych dziedzin inżynierii, a także środowisk akademickich i przemysłowych. Partnerzy projektu byli zainteresowani podkreśleniem skutków, jakie kultura organizacyjna wywiera na karierze zawodowej mężczyzn i kobiet w odpowiednich organizacjach, a także na skutkach oddziaływania kultur wspierających i negatywnych. Kolejnym celem było wskazanie barier ograniczających rozwój udanej kariery zawodowej, zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet.

Prace postępowały zgodnie z planem na podstawie zdefiniowanej, przetestowanej i pomyślnie zastosowanej metodologii. Wytyczne dotyczące prac w terenie oraz analizy wyników zostały udostępnione i są teraz wykorzystywane w dalszych pracach. Informacje na temat działań podjętych w ramach projektu Prometea zostały udostępnione w witrynie internetowej, której pewne części są dostępne dla opinii publicznej. W obszarze "Tylko dla członków" przedstawiono informacje na temat metodologii, wytycznych, wyników, sprawozdań oraz podręcznika dotyczącego jakości.

W 14 krajach przeprowadzono liczne prezentacje, a w przeglądach publikowanych w co najmniej 8 krajach przyjęto do druku 26 artykułów. Wyniki projektu Prometea mają posłużyć do informowania organów założycielskich, społeczności naukowych i technologicznych oraz działów ds. badań i rozwoju o potrzebie zwiększania świadomość płci oraz sprawiedliwego wyrażania uznania dla osiągnięć naukowych w dziedzinie inżynierii i technologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę