Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jedna murawa – wiele zastosowań

Boiska ze sztuczną murawą do uprawiania wielu sportów cieszą się w UE coraz większą popularnością. W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano narzędzie służące do projektowania wielofunkcyjnej sztucznej murawy przeznaczonej do uprawiania rozmaitych dyscyplin sportowych i odpowiadającej na potrzeby różnych użytkowników.
Jedna murawa – wiele zastosowań
Obecnie właściwości sztucznej murawy, jak na przykład podwyższona trwałość oraz możliwość stałego użytkowania niezależnie od typu klimatu, zmieniają się w zależności od wymagań danej dyscypliny sportowej. Boiska sportowe o wielofunkcyjnej, łatwej w utrzymaniu oraz bezpiecznej nawierzchni przynosiłyby wiele korzyści społecznościom lokalnym, a także szkołom oraz ośrodkom sportowym. Z tego względu konieczny jest rozwój istniejących technologii oraz nowe rozwiązania w tej dziedzinie.

Projekt "Innowacyjne wielofunkcyjne boiska sportowe ze sztuczną murawą: opracowywanie nowych rozwiązań przy użyciu nowego narzędzia do projektowania prognostycznego" (Multiturf) miał na celu wprowadzenie innowacji w tej dziedzinie za pomocą opracowanego z tą myślą narzędzia wspomagającego proces projektowania poprzez dostosowywanie funkcjonalnych i technicznych wymagań dotyczących wielofunkcyjnych boisk ze sztuczną murawą. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliłoby ominąć etap przeprowadzania eksperymentów opartych na metodzie prób i błędów i, dzięki możliwości szybszego wprowadzenia produktów na rynek, uczyniłoby proces opracowywania nawierzchni bardziej ekonomicznym.

Przyjęta przez uczestników projektu metoda badań skupiała się na określeniu potrzeb i wymagań przyszłych użytkowników produktu w celu zapewnienia jego największej możliwej wydajności i bezpieczeństwa. W toku badań nacisk położono również na współpracę ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w każdy etap procesu produkcyjnego, jak również ze specjalistami w zakresie sportu i technologii.

Opracowując nowe rozwiązania w dziedzinie sztucznych nawierzchni trawiastych, dążono do uzyskania produktów nadających się do uprawiania wielu dyscyplin sportowych i spełniających wymagania różnych użytkowników. Celem uczestników projektu było uzyskanie bezpiecznej i funkcjonalnej nawierzchni przeznaczonej jednocześnie dla dorosłych i dzieci.

Dzięki przeprowadzonej przez naukowców analizie nowoczesnych materiałów i technologii konstrukcyjnych, udało się zmodernizować zarówno materiały, jak i metody budowy boisk. Członkowie zespołu badawczego stworzyli bazę danych, w której znalazły się informacje na temat wymagań dotyczących określonych typów boisk sportowych, aktualnie używanych rodzajów konstrukcji i standardowych metod testowych dla określonych sportów.

Opracowane przez naukowców narzędzie do projektowania sztucznej murawy pozwala określić wszystkie najważniejsze właściwości przyszłego produktu, takie jak stopień pochłaniania wstrząsów, kryterium urazu głowy (HIC) i kryterium odbicia piłki. Po określeniu parametrów konstrukcyjnych boiska, narzędzie automatycznie oblicza stopień redukcji siły, przywrócenia energii, deformacji, a także wartość HIC i odbicia piłki. Po porównaniu danych, uzyskanych w oparciu o narzędzie prognostyczne, z wynikami doświadczeń okazało się, że były one w znacznym stopniu zbieżne.

Inne działania badawcze prowadzone w ramach projektu zaowocowały zgromadzeniem nowych danych na temat materiałów i typów konstrukcji oraz zależności pomiędzy poszczególnymi częściami konstrukcyjnymi boisk. Wiedza na temat ostatniego z wyżej wymienionych zagadnień okazała się bardzo użyteczna w procesie opracowywania systemu nawierzchni mającej służyć jednocześnie do hokeja i do piłki nożnej, w którym zastosowano specjalną, umieszczoną pod trawiastym dywanem konstrukcję grzewczą i który pozwolił rozszerzyć zastosowanie sztucznych nawierzchni trawiastych boisk w krajach skandynawskich. Uczestnikom projektu udało się również obniżyć koszty montażu sztucznej murawy, dzięki zaprojektowaniu o połowę cieńszej od dotychczas używanej podpowierzchniowej warstwy nawierzchni.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę