Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CARBONCHIP — Wynik w skrócie

Project ID: 16475
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Belgia

Im mniej znaków zapytania, tym większe postępy w dziedzinie nanotechnologii

Celem wykorzystującego interdyscyplinarne podejście projektu badawczego, finansowanego ze środków UE, było zgromadzenie pełniejszej wiedzy na temat zintegrowanej technologii nanorurek węglowych. Jego wyniki otwierają drogę do rozwoju branży nanoelektronicznej post-komplementarnych półprzewodników na bazie tlenku metalu.
Im mniej znaków zapytania, tym większe postępy w dziedzinie nanotechnologii
Nanotechnologie oparte na obiecujących właściwościach nanorurek węglowych (CNT) zyskują coraz większą popularność w branży mikroelektronicznej. Wiąże się jednak z nimi wiele wyzwań: największym z nich jest dogłębne zrozumienie mechanizmów rządzących tworzeniem CNT. Ponadto, konieczne jest uzyskanie pełniejszej wiedzy na temat procesu syntezy, który służy do kontroli produkcji nanorurek o określonych rozmiarach.

W ramach projektu "Technologia wytwarzania nanorurek na krzemowych układach scalonych" (Carbonchip) udało się stworzyć oparty na materiałach plan działań mający na celu zintegrowanie technologii CNT z technologią krzemową (Si). Działania naukowców obejmowały badania i prace nad rozwojem katalizy, proces tworzenia CNT i powiązanej z nim technologii systemów jednoukładowych, a także prace nad metodologią analityczną procesu włączenia CNT do struktur krzemowych. Zespół badawczy położył również duży nacisk na kwestię zgodności zastosowania i wykonalności produkcji na skalę przemysłową.

Uczestnicy projektu Carbonchip opracowali określoną technologię katalizacyjną, która pozwoliła na przeprowadzenie badań procesów tworzenia CNT umożliwiających produkcję gęstych lasów jednościennych nanorurek węglowych (SWCNT) o określonej średnicy. Zdobycze badaczy w tym zakresie zostały połączone z osiągnięciami w dziedzinie wszczepiania SWCNT w różne substraty, a celem końcowym tego działania było opracowanie odpowiedniego podejścia do procesu tworzenia SWCNT. Z kolei to osiągnięcie, dzięki wyprowadzeniu charakterystyki urządzeń oraz testom elektrycznym, pozwoliło uzyskać wgląd w zgodność CNT z technologią krzemową.

Połączenie wiedzy z dziedziny nauki o materiałach i nanoprodukcji stanowi klucz do rozwoju przemysłu nanoelektrycznego opartego na CNT. Jak na razie wyniki projektu Carbonchip wywarły ogromny wpływ na rozwój strategii nanoelektronicznych ukierunkowanych na wytwarzanie nanotranzystorowych urządzeń o układach scalonych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę