Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CELLFORCE — Wynik w skrócie

Project ID: 16626
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Szwajcaria

Lepsze poznanie subkomórkowego świata otwiera drogę do lepszej opieki zdrowotnej

Projekt o nazwie Cellforce przyczynił się do poszerzenia wiedzy z zakresu monitorowania sił komórkowych, dzięki której w przyszłości może dojść do opracowania urządzeń opartych na bioczujnikach. Miałoby to wielkie znaczenie dla rozwoju wielu obszarów opieki zdrowotnej, gdzie wiedza na temat wpływu określonych substancji na komórki jest bardzo istotna.
Lepsze poznanie subkomórkowego świata otwiera drogę do lepszej opieki zdrowotnej
Podwarstwa komórki (powierzchnia spodnia) składa się z serii filarów. Stopień ich ugięcia jest bezpośrednio zależny od sił komórki, które wchodzą w kontakt z filarami w miejscach ogniskowych adhezji. Wiedza naukowców na ten temat jest nadal niewystarczająca; opracowanie charakterystyki komórek i powiązanych z nimi procesów biologicznych jest niezbędne dla osiągnięcia dalszych postępów w dziedzinie opieki zdrowotnej. Warunkiem rozwoju aparatury monitorującej i diagnostycznej, dzięki której możliwa będzie realizacja tego celu, jest lepsze zrozumienie zależności pomiędzy systemami biologicznymi i niebiologicznymi.

Celem projektu "Opracowanie opartych na pojedynczych komórkach biosensorów do subkomórkowego monitoringu online wydajności komórki dla celów diagnostycznych i ochrony zdrowia" (Cellforce) było opracowanie inteligentnego sprzętu medycznego dla zintegrowanych systemów ochrony zdrowia w oparciu o nanotechnologię i bioczujniki.

Dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi udało się zgromadzić szeroką wiedzę z zakresu różnych dziedzin naukowych i lepiej zgłębić dziedzinę fizjologii komórkowej w wyniku obserwacji sił komórkowych. Odkryto na przykład, że siły, jakie przekazywane są przez komórki na powierzchnię, mają w istocie o wiele mniejszą wartość niż dotychczas sądzono.

Obecne materiały i techniki nie są jeszcze na tyle rozwinięte, aby można było zdefiniować i stworzyć optymalną charakterystykę filarów komórkowych dla bioczujnika, który miałby zostać wdrożony do przemysłowego zastosowania. Uczestnicy projektu doszli do takiego wniosku w oparciu o dane, zgodnie z którymi komórki dostosowują swoje siły do stopnia sztywności podwarstwy. Ze względu na fizyczne, biologiczne i techniczne ograniczenia, jakie stanęły na drodze zespołu badawczego Cellforce, nie udało się opracować bioczujnika. Jednak wyniki przeprowadzonych w ramach projektu badań okazały się bardzo przydatne pod innymi względami: zdobyta wiedza posłużyła do opracowania ulepszonego sprzętu czujnikowego do hodowli i wykrywania komórek, a także pozwoliła lepiej poznać proces adhezji komórek odpowiadających sobie białek.

Wyniki dalszych badań pod kątem opracowywania planowanego bioczujnika mają szansę znaleźć zastosowanie w różnych obszarach medycyny. Będzie to ważny krok w kierunku, między innymi, opracowania charakterystyki określonych komórek służącej do optymalizacji indywidualnych metod leczenia pacjentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę