Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania nad bezpieczeństwem żywności w Polsce — smaczna perspektywa

W ramach serii warsztatów poświęconych tej sprawie zachęcono przedstawicieli polskiego przemysłu, MŚP oraz instytucje badawcze do udziału w projektach europejskich. Omawiano tam kwestie jakości i bezpieczeństwa żywności.
Badania nad bezpieczeństwem żywności w Polsce — smaczna perspektywa
Dalszą integrację w obrębie Unii Europejskiej można osiągnąć poprzez dostosowywanie celów badawczych danego państwa do celów wyznaczanych w ramach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Stwarza to również znaczne możliwości pozyskiwania funduszy z programów ramowych UE.

W związku ze swobodną wymianą towarów, w tym żywności, ponad granicami, konieczne jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności. W tych staraniach istotną rolę może odegrać technologia.

W celu pobudzenia tego rodzaju przedsięwzięć w Polsce zorganizowano serię dwudniowych warsztatów w różnych obszarach kraju. Na każdym z pięciu spotkań warsztatowych omawiano różne aspekty jakości i bezpieczeństwa żywności.

Ten sfinansowany ze środków UE projekt nosił nazwę "Badania i innowacje w dziedzinie technologii spożywczych — nawiązywanie partnerstwa europejskiego oraz udostępnianie w Polsce wiedzy w ramach serii warsztatów praktycznych" (Polfood). W organizację warsztatów zaangażowane były cztery wiodące instytuty badawcze w Polsce.

W pierwszym dniu warsztatów przekazano informacje ogólne na temat aktualnego stanu badań nad jakością i bezpieczeństwem żywności w UE. Udostępniono również informacje szczegółowe na temat określonych celów badawczych oraz odpowiednich programów ramowych. Drugiego dnia skoncentrowano się bardziej na nawiązaniu współpracy pomiędzy polskimi badaczami a przedstawicielami przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zapytanie uczestników przed zorganizowaniem warsztatów o to, które dziedziny są dla nich szczególnie interesujące, umożliwiło lepsze dopasowanie tematyki do potrzeb potencjalnych partnerów.

Wyniki projektu Polfood nie polegały wyłącznie na przeprowadzeniu warsztatów, ponieważ opracowano również profile uczestników i zapisano je w postaci internetowej bazy danych z funkcją wyszukiwania. Pomogło to w rozszerzeniu wpływu projektu poza granice kraju poprzez umożliwienie zainteresowanym stronom z Europy wyszukania odpowiednich partnerów w Polsce.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę