Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOMESO — Wynik w skrócie

Project ID: 16710
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Szwajcaria

Wiedza na temat użytkowania materiałów wielofunkcyjnych wciąż rośnie

Rozmiar obiektów znajdujących zastosowanie w branży nanotechnologicznej wiąże się z ich funkcjonalnością, a to kryterium skutkuje ciągłym pomniejszaniem ich wymiarów w ramach skali submikronowej czy nanometrycznej. Dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi naukowemu udało się uzyskać odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących zaobserwowanej doświadczalnie zależnej od rozmiaru plastyczności, zjawiska o szczególnym znaczeniu dla mikrostruktur stosowanych w materiałach wielofunkcyjnych.
Wiedza na temat użytkowania materiałów wielofunkcyjnych wciąż rośnie
Celem projektu "Wpływ rozmiaru na właściwości mechaniczne" (Nanomeso) było osiągnięcie przełomu w dziedzinie nauki o materiałach wielofunkcyjnych i mikromechaniki przy jednoczesnym zmniejszeniu luki pomiędzy istniejącymi teoriami i zaobserwowanymi doświadczalnie efektami rozmiaru. W ramach projektu Nanomeso przyjęto zintegrowane podejście oparte na modelach obliczeniowych (symulacjach) i pomiarach doświadczalnych. Takie podejście miało umożliwić opracowanie i weryfikację narzędzia obliczeniowego umożliwiającego zrozumienie i prognozowanie unikalnych zjawisk plastyczności.

Prace symulacyjne i odkrycia uczestników projektu pozwoliły zgromadzić wiedzę, dzięki której udało się pokonać przynajmniej jedną poważną przeszkodę stojącą na drodze do dalszego rozwoju badań nad symulacjami materiałów nanokrystalicznych. Wyniki projektu mogą nadać kierunek przyszłym pracom nad projektowaniem narzędzi obliczeniowych służących do konstruowania atomistycznych próbek nanokrystalicznych oraz badaniom plastyczności będącej wynikiem dyslokacji. Ułatwiłoby to określenie miejsca zachodzenia dyslokacji podczas deformacji.

Pozostałe wyniki prac przeprowadzonych w ramach projektu umożliwiają dokonanie analizy systematycznej w celu uzyskania danych koniecznych do wyprowadzenia podstawowych praw empirycznych możliwych do zastosowania w praktyce. Wyniki projektu Nanomeso dowodzą, że badania fundamentalnych procesów zachodzących na poziomie atomów, które mają wpływ na zjawisko plastyczności określonej przez płaszczyznę przylegania, mogą dostarczyć wiele cennej wiedzy naukowej. Osiągnięcia projektu otwierają drogę do prowadzenia bardziej wiarygodnych symulacji w dziedzinie dynamiki pojedynczych dyslokacji (DDD), w ramach której mikrostruktury mogą być realistycznie przedstawione.

Sukcesy na polu tych badań pomagają pokonać bariery, które są przeszkodą na drodze do użycia nowatorskich materiałów lub komponentów ze względu na niewystarczającą wiedzę naukową. Potencjał naukowy przeprowadzonego projektu może posłużyć jako wsparcie długoterminowego procesu innowacji, niezwykle ważnego dla przemysłowego zastosowania wielofunkcyjnych komponentów metalowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę