Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TURBOWASH — Wynik w skrócie

Project ID: 16757
Źródło dofinansowania: FP6-SME

Eliminowanie odpadów budowlanych

W ramach projektu finansowanego ze środków UE opracowano szybki i wydajny system uzdatniania wody, w którym obniżono zużycie wody oraz zapotrzebowanie na chemiczne koagulanty.
Eliminowanie odpadów budowlanych
Skażone odpady budowlane mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska. Utylizacja odpadów budowlanych i porozbiórkowych może pomóc w zmniejszeniu przestrzeni składowania oraz kosztów związanych z ekstrakcją materiałów. Odpady stanowią również cenne źródło górnej warstwy glebowej oraz metali. Wymywanie odpadów budowlanych i porozbiórkowych może potrójnie zwiększyć wartość, jakość i potencjalne zastosowania odzyskanych materiałów. Jednak aktualne metody wymagają stosowania znacznej ilości wody oraz dodawania odczynników chemicznych.

W ramach inicjatywy "System wymywania odpadów budowlanych i porozbiórkowych o zwiększonej mobilności poprzez szybką koagulację mętnej wody" (Turbowash) zastosowano innowacyjną technologię elektrokoagulacji oraz separacji, w celu opracowania przyjaznych dla środowiska i ekonomicznych mobilnych systemów wymywania do eliminowania mętności wody. System wykazał się dużą skutecznością i niezawodnością, dzięki zwiększeniu tempa oczyszczania i uzdatniania. Wyeliminowało to potrzebę stosowania koagulujących substancji chemicznych oraz dużych ilości wody.

Partnerami projektu były małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), których głównym celem było ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych w związku z utylizacją odpadów budowlanych i porozbiórkowych. Osiągnięto to przez opracowanie modułowego sytemu wymywania o przepustowości 15 000 litrów. Modułowa struktura systemu umożliwiła dodawanie kolejnych elementów procesu uzdatniania. Zastosowanie nowego systemu znacząco ograniczyło również ruch pojazdów na placach budowy.

Technologia uzdatniania i elektrokoagulacji wody z odpadów budowlanych i porozbiórkowych Turbowash została poddana weryfikacji w ramach pilotażu. Wpływ tej technologii na przetwarzanie odpadów budowlanych oraz pozostałości z wydobycia i rozbiórki dróg zbadano na podstawie dwóch studiów przypadków.

Dane uzyskane w wyniku projektu pogłębiły wiedzę na temat charakterystyki i wydajności technologii przetwarzania odpadów budowlanych. Te informacje oraz zastosowanie systemu wymywania pomogą zmniejszyć zużycie wody oraz zachęcą do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych, a tym samym poprawią równowagę środowiska w kontekście branży budowlanej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę