Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RTCNANOHARD — Wynik w skrócie

Project ID: 16805
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Bułgaria

Zwiększenie zasobów z myślą o rozwoju technologicznym

W ramach finansowanego ze środków UE projektu udało się zwiększyć potencjał badawczy i technologiczny centrum badań fizyki stosowanej. Nowy sprzęt i zacieśniona współpraca z UE to duże wsparcie dla krajowych i międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie rozwoju technologii powłok nanostrukturalnych.
Zwiększenie zasobów z myślą o rozwoju technologicznym
Supertwarde powłoki zbudowane w oparciu o warstwy nanostrukturalne mają szeroką gamę zaawansowanych zastosowań przemysłowych. Warunkiem czerpania korzyści z pozytywnych rezultatów dotychczasowych badań jest dogłębne zrozumienie mechanizmów wzrostu i właściwości warstw nanostrukturalnych.

Celem projektu "Poprawa potencjału badawczego i technologicznego w zakresie cienkich warstw nanostrukturalnych oraz powłok twardych i supertwardych" (RTCNanohard) było wsparcie naukowców Bułgarskiego Instytutu Fizyki Stosowanej (IAP) w konsolidacji wiedzy na temat cienkich warstw nanostrukturalnych oraz powłok twardych i supertwardych. Wysiłki w tym kierunku zostały dodatkowo wsparte przez działania mające na celu poprawę potencjału technologicznego ośrodka.

Uczestnicy projektu oparli swoje badania na doświadczeniach placówki IAP w dziedzinie cienkowarstwowych półprzewodników oraz na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie rozwoju twardych powłok przeznaczonych dla narzędzi tnących. Przyjęta w ramach projektu RTCNanohard strategia prowadząca do rozwoju badań technologicznych zakładała promowanie bliskiej współpracy naukowców z wiodącymi w tej dziedzinie zespołami badawczymi za sprawą wymian naukowych, wykładów i uczestnictwa w międzynarodowych warsztatach.

Jednocześnie, ważnym działaniem prowadzącym do bezpośredniej poprawy wydajności technologicznej placówki było przeprowadzenie modernizacji istniejącego sprzętu badawczego instytutu z uwzględnieniem dostosowania go do współczesnych standardów. Pozwoliło to naukowcom skupić się na opracowywaniu odtwarzalnych wyników badań i rozwiązań technologicznych gotowych do przemysłowego zastosowania.

Wyniki projektu mogą być silnym impulsem do poprawy stosunków placówki z europejską społecznością naukową; mogą również wywrzeć istotny wpływ na kształt badań naukowych zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę