Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SNIP2CHIP — Wynik w skrócie

Project ID: 16833
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Irlandia

Diagnozowanie genetyczne na rzecz pobudzenia nauk medycznych

Urządzenie, które przeprowadza łączoną diagnostykę DNA i powiązanego materiału genetycznego spowoduje postęp w opracowaniu zindywidualizowanych leków przeciw wielu schorzeniom. Dzięki temu medycyna diagnostyczna może zostać przeniesiona na inny poziom.
Diagnozowanie genetyczne na rzecz pobudzenia nauk medycznych
Projekt poznania ludzkiego genomu (HGP) to globalna inicjatywa naukowa, której celem było mapowanie około 25 tys. genów ludzkiego genomu w celu głębszego poznania ludzkiego DNA, zrozumienia czynników powstawania chorób i projektowania leków. Wyzwanie obejmowało prowadzenie badań przesiewowych w kierunku znanych zmian w DNA, zwanych polimorfizmem jednego nukleotydu (SNP), które odpowiadają za wszelkie różnice w obrębie populacji ludzkiej. Zidentyfikowanie polimorfizmu jednego nukleotydu i DNA razem pozwoliło badaczom i pracownikom laboratoriów przyjrzeć się z bliska chorobom i udoskonalić proces klinicznego diagnozowania w tej dziedzinie.

W ramach projektu finansowanego ze środków UE pod nazwą "Opracowanie całkowicie zintegrowanego systemu analizy polimorfizmu jednego nukleotydu" (Snip2Chip) zajęto się stworzeniem niezawodnej, łatwej i niskonakładowej metody identyfikowania SNP. Metoda ta łączy wykrywanie SNP z ekstrakcją, oczyszczaniem, powielaniem i charakteryzacją DNA. To połączone podejście zostało oparte na aktywacji elektrozwilżania na materiale izolacyjnym (EWOD), procesie zwykle stosowanym w badaniu mikropłynów. Technologia ta reprezentuje nowy zintegrowany system wykrywania mutacji w celu ekstrakcji i powielania DNA, umożliwiając analizę genetyczną przy łóżku chorego.

Po skutecznym opracowaniu technologii zespół projektowy zajął się komercjalizacją systemu, by można było przystąpić do łatwej produkcji dokładnych niskonakładowych alternatywnych rozwiązań w zakresie tego rodzaju testów DNA. Celem było dopilnowanie, by wartość systemu nie przekroczyła 5 000 EUR oraz by zintegrowane z nim pojedyncze wkłady jednorazowe dla pacjentów kosztowały nie więcej niż 10 EUR za sztukę. Ponadto w ramach projektu Snip2Chip przystąpiono do optymalizacji urządzenia, by zachęcić wytwórców do szybkiej produkcji, łącząc jego komponenty z gotowymi do użytku modułami na rzecz zapewnienia dostępności i precyzji.

Po raz pierwszy możliwe jest dokonanie bezpośredniego obrazowania wielu polimorfizmów jednego nukleotydu z próbki krwi. W tym świetle oczekuje się, że technologia ta odegra pozytywną rolę w diagnozowaniu, terapii genowej, medycynie rokowniczej i zwalczaniu chorób dziedzicznych. Ułatwi ona diagnozowanie predyspozycji do licznych chorób, takich jak choroby o charakterze nowotworowym, a także przyczyni się do dokonania postępów w dziedzinie farmakogenetyki (spersonalizowane leki celowane). Choć wciąż jeszcze nie udało się pokonać przeszkód patentowych, technologia ta może z powodzeniem reprezentować technologię diagnostyki medycznej przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę