Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wkład Rumunii w europejską przestrzeń badawczą

Projekt SERA zacieśnił więzy pomiędzy naukowcami z UE a ich rumuńskimi kolegami. Ta inicjatywa znacznie zwiększyła również wkład Rumunii w europejską przestrzeń badawczą (EPB).
Wkład Rumunii w europejską przestrzeń badawczą
Projekt "Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej poprzez podnoszenie kompetencji rumuńskich badaczy z dziedziny genomiki i proteomiki w odniesieniu do głównych chorób stanowiących zagrożenie globalne" (SERA) był inicjatywą finansowaną ze środków UE, która wspierała badania biomedyczne w dziedzinach, takich jak choroba sercowo-naczyniowa, cukrzyca, otyłość i starzenie. Młodzi badacze prowadzili eksperymenty wspólnie z laboratoriami europejskimi, aby podnieść swoje umiejętności techniczne, wprowadzone do stosowania w rumuńskich centrach badawczych. Poproszono wybitnych naukowców o odwiedzenie Rumunii i zaprezentowanie wykładów w celu przedstawienia lokalnej społeczności naukowej najnowszych idei z danej dziedziny.

W ramach platformy transferu wiedzy przekazano sprawozdania z badań z dziedziny kardiodiabetologii oraz utworzono jednostkę szkoleniową (CDRTU). Jednostka CDRTU umożliwiła również dyskusję na temat wyzwań wynikających z działań badawczych na poziomie transgranicznym. Inne działania zmierzały do utworzenia zaawansowanego kursu dla studentów, badaczy oraz personelu medycznego.

Aby poszerzyć skalę i zakres działań, wprowadzono trzy nowe tematy i pracowano nad nimi przez cały czas trwania projektu. Wśród nowych tematów znalazły się badania mózgu, angiogeneza oraz genomika funkcjonalna w cukrzycy i otyłości. Wyniki badań zostały rozpowszechnione w ramach warsztatów i sympozjów oraz nawiązanych kontaktów z krajowymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), po czym omówiono sposoby wykorzystania tych danych.

Działania podjęte w ramach projektu SERA wspomogą udział Rumunii w EPB oraz umożliwią jej badaczom oraz MŚP konkurowanie na rynku globalnym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę