Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RI-MACS — Wynik w skrócie

Project ID: 16938
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Włochy

Nowe technologie w służbie automatyki

Przyszłość europejskiego przemysłu produkcyjnego zależy w dużej mierze od umiejętności wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Konieczne jest szybkie reagowanie na potrzeby rynkowe, dostosowywanie się do coraz krótszych czasów wprowadzania wyrobów na rynek oraz ograniczanie kosztów działania zakładów i sprzętu.
Nowe technologie w służbie automatyki
Wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych (IT) ma kluczowe znaczenie dla tworzenia nowoczesnych zakładów produkcyjnych i używanych w nich procesów. Zwiększa się jednak luka między powstawaniem nowych pomysłów i produktów a ich zastosowaniem w fabrykach.

Celem projektu "Radykalne unowocześnienie systemów mechatroniki i zaawansowanych systemów sterowania" (Ri-macs) było wypełnienie tej luki poprzez poprawę zdolności dostosowawczych i rekonfiguracyjnych zakładów produkcyjnych. Współfinansowany ze środków unijnych projekt opierał się na analizie i wdrażaniu najnowszych technologii, takich jak systemy wbudowane, aplikacje zorientowane na usługi, metody wirtualnego projektowania inżynieryjnego i technologie bezprzewodowe, pozwalające na lepsze zarządzanie kosztami operacyjnymi zakładów.

Naukowcy skupiali się na zdefiniowaniu i opracowaniu innowacyjnych technologii produkcyjnych i wprowadzeniu ich do automatyki przemysłowej. Wszystkie badane technologie są zgodne ze standardami architektury otwartej i wykorzystują najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, takie jak modułowe systemy mechatroniczne i inżynieria wirtualna.

Badacze biorący udział w projekcie Ri-macs starali się rozszerzyć zastosowanie wbudowanej inteligencji sieciowej na sterowanie i automatyzację produkcji w czasie rzeczywistym, tak aby uzyskać nowe gamy produktów i usług. Wyniki projektu zaprezentowano i promowano w odpowiednich sektorach przemysłu i wśród naukowców za pomocą publikacji, szkoleń i zastosowań przemysłowych. Dzięki projektowi klienci mają teraz do dyspozycji najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne w automatyce przemysłowej.

Sukces projektu oznacza wprowadzenie na rynek rozwiązań opartych na Ri-macs i stały rozwój powiązanych innowacyjnych technologii, gotowych do zaprezentowania klientom. Oznacza on też szereg korzyści dla europejskich dostawców systemów automatyki, w tym większą konkurencyjność, krótszy czas realizacji zamówień i niższe koszty.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę