Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DEHUMID — Wynik w skrócie

Project ID: 16957
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Niderlandy

Skuteczniejsza kontrola wilgotności w celu poprawienia jakości powietrze wewnątrz pomieszczeń

Dobra kontrola wilgotności jest niezbędna do uzyskania zdrowego powietrza w środowiskach wewnątrz budynków. W ramach projektu finansowanego ze środków UE zastosowano płynne środki osuszające do wstępnego uzdatniania powietrza zewnętrznego oraz zrezygnowano ze stosowania metalu w absorberze układu odwilżającego, aby uzyskać wysokiej jakości, ekonomiczny i energooszczędny proces odwilżania.
Skuteczniejsza kontrola wilgotności w celu poprawienia jakości powietrze wewnątrz pomieszczeń
Celem projektu "Nowoczesny układ odwilżający z płynnym środkiem osuszającym" (Dehumid) było opracowanie i przetestowanie niskonakładowego, kompaktowego i energooszczędnego układu odwilżającego z zastosowaniem płynnego środka osuszającego. W projekcie Dehumid skoncentrowano się na usprawnianiu elementów systemu w taki sposób, aby powietrze z zewnątrz dostarczane do budynków i mieszkań mogło zostać wstępnie uzdatnione, a równocześnie próbowano zaoszczędzić energię poprzez zmniejszenie rozmiaru kompresora. Inne zalety projektowanego układu to wyższa jakość powietrza i komfort oddychania wewnątrz budynków oraz mniejsza wilgotność i większa przepustowość układu chłodzącego.

Badacze przeprowadzili analizę literatury na temat istniejących technologii odwilżania oraz zdefiniowali właściwości technologicznie i ekonomicznie uzasadnionych układów odwilżających. Członkowie zespołu opracowali specyfikacje funkcjonalne wszystkich elementów układu i wskazali podstawowe parametry kontrolne. Te ostatnie były istotne z punktu widzenia obniżenia zużycia energii, jednak uwzględnienie ich umożliwiło pracę nad konstrukcją i opracowaniem produktu zapewniającego kontrolę układu.

Chociaż analizy bromku litu (LiBr) oraz chlorku litu (LiCl) wykazały, że ten drugi jest lepszym materiałem osuszającym, ograniczenia konstrukcyjne związane z jego agresywnymi właściwościami korozyjnymi oraz przenoszeniem kropli ukierunkowały prace konstrukcyjne na zastosowanie w absorberze materiałów niemetalowych. W związku z tym partnerzy projektu opracowali absorber z włókna celulozowego ze zintegrowanym chłodzeniem roztworu osuszającego na jego powierzchni. Uzyskano dzięki temu przewagę, poprzez wyeliminowanie problemu korozji i ograniczenie przenoszenia kropel LiCl. Kolejną zaletą było skrócenie czasu poświęcanego na prace konserwacyjne.

Informacje zgromadzone w toku badań i analiza literatury pokrewnej posłużyły do sformułowania wymogów dotyczących proponowanego systemu oraz wymodelowanie różnych jego cech. Dane klimatyczne niezbędne przy projektowaniu układów klimatyzacyjnych i odwilżających zostały zgromadzone, przeanalizowane i zaprezentowane uczestnikom projektu reprezentującym poszczególne kraje.

Inne działania obejmowały podłączenie modułów komunikacyjnych do komputera oraz opracowanie programu doraźnego na wypadek awarii komunikacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę