Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PARNASS — Wynik w skrócie

Project ID: 17071
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Nowe odkrycia z dziedziny zaawansowanej nanoprodukcji

Stworzenie hybrydowych urządzeń nanoelektrycznych wymaga zaawansowanej wiedzy na temat sił działających na nanocząstki. Finansowany ze środków UE projekt pomógł dokonać postępu w tej dziedzinie badań, przyczyniając się do rozwiązania fizycznych i inżynieryjnych problemów dotyczących precyzyjnego manipulowania cząstkami.
Nowe odkrycia z dziedziny zaawansowanej nanoprodukcji
W ramach projektu "Równoległe organizowanie nanocząstek przez siły pola o bliskim zasięgu" (Parnass) zaproponowano wykorzystanie specjalnie zaprojektowanych sił pola w skali nano w masowej nanoprodukcji. Naukowcy biorący udział w projekcie Parnass przeprowadzili szereg prac teoretycznych i doświadczalnych, aby lepiej poznać aspekty jakościowe i ilościowe tych sił. Jest to pierwszy krok ku opracowaniu odpowiedniej technologii.

Partnerzy projektu stworzyli techniki pozwalające przygotować odpowiedni substrat, na którym umieszczane są nanocząstki, a następnie zabrali się do jakościowej analizy sił oddziałujących na te nanocząstki. Zgromadzone informacje posłużyły do sformułowania modelu ilościowego, pozwalającego opisać i przewidywać zachowanie nanocząstek pod wpływem zaaplikowanych sił pola.

Szczegółowo przeanalizowano półprzewodnikowe nanoprzewody i jednościenne nanorurki węglowe, aby lepiej poznać wyniki stosowania różnych technik budowy powłok i scharakteryzować podstawowe struktury i materiały. Różne doświadczenia i badania przeprowadzone w ramach projektu Parnass pozwoliły odpowiedzieć na wiele pytań i znaleźć brakujące informacje z tej dziedziny.

Innym osiągnięciem projektu jest wykorzystanie informacji ilościowych do osiągnięcia ukierunkowanej samoorganizacji nanocząstek, które przemieszczają się w żądane położenia bez konieczności manipulowania poszczególnymi cząstkami. Wyniki doświadczeń są obiecujące i partnerzy wyrazili zainteresowanie dalszymi pracami, wykraczającymi poza zakres projektu Parnass. Powodzenie dalszych badań może przyczynić się do rozwoju w innych dziedzinach, na przykład w opiece zdrowotnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę