Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RAINS — Wynik w skrócie

Project ID: 17142
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Rumunia

Integracja regionalnych ośrodków badawczych z EPB

Prowadzone są wspólne wysiłki, aby zwiększyć aktywność ośrodków regionalnych, które do niedawna nie były częścią europejskiej przestrzeni badawczej. Finansowany ze środków UE projekt pomógł rumuńskiemu instytutowi badawczemu zwiększyć kompetencje w zakresie wielofunkcyjnych materiałów polimerowych.
Integracja regionalnych ośrodków badawczych z EPB
Głównym celem projektu "Rumuńskie działanie na rzecz integracji, utworzenia sieci i wzmocnienia Instytutu Chemii Makromolekularnej ERAPetru Poni" (RAINS) było włączenie Instytutu Chemii Makromolekularnej ERAPetru Poni (PPIMC) do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

Celem strategicznym projektu było podniesienie poziomu badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) w konkretnej dziedzinie badawczej na poziomie krajowym, między innymi poprzez stałą współpracę, partnerstwo i wymianę wiedzy z podobnymi instytucjami w UE.

Partnerzy projektu stworzyli spójną długofalową strategię rozwoju w zakresie realizacji PPIMC. Została ona oparta na sprawozdaniu samooceny, sprawozdaniach oceniających przeprowadzonych przez członków Międzynarodowej Rady Doradczej RAINS oraz analizę SWOT działalności PPIMC przeprowadzoną po uzyskaniu wyników wszystkich tych sprawozdań. Wyniki projektu – które zostały przedstawione w celach informacyjnych i motywacyjnych pracownikom PPIMC – pozwoliły wzmocnić politykę badawczą i politykę współpracy ośrodka, a także zrealizować szereg przedsięwzięć.

Wśród badań prowadzonych w PPIMC znalazły się takie nowoczesne zagadnienia jak wielofunkcyjne materiały polimerowe, nanomateriały i multiresponsywne materiały polimerowe oparte na polimerach naturalnych i syntetycznych, stosowane w procesach przyjaznych dla środowiska. Wymiany naukowe ułatwiły pozyskanie nowych umiejętności i wiedzy, a dzięki nowym wspólnym projektom RTD skonsolidowano sieć współpracy. Zwiększyły się kompetencje doktorantów, a także młodych naukowców, którzy zyskali możliwość zatrudnienia się na stanowiskach badawczych za granicą.

Poza samym PPIMC, zacieśniono współpracę z mediami biznesowymi, a pozyskaną dzięki projektowi wiedzą, umiejętnościami i nowym sprzętem podzielono się z partnerami regionalnymi.

Działania dotyczące zwiększenia potencjału badawczego polegały przede wszystkim na ustanowieniu zgodnych z wytycznymi UE zasad zatrudniania personelu badawczego, stworzeniu nowego programu szkoleń dla doktorantów oraz przeszkoleniu młodych naukowców i doktorantów PPIMC w zakresie korzystania z nowego sprzętu i technik.

W celu promowania centrum i możliwości udziału w programach ramowych stworzono stronę internetową i zorganizowano szereg seminariów i warsztatów w instytucie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę