Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozwój w dziedzinie oprogramowania elektromagnetycznego

Europejscy eksperci opracowali szybsze i bardziej solidne oprogramowanie elektromagnetyczne. Sukcesy projektu przyczynią się do udoskonalenia wielu aplikacji zdalnych i komunikacji cyfrowej.
Rozwój w dziedzinie oprogramowania elektromagnetycznego
Wiele nowoczesnych aplikacji, począwszy od teledetekcji i sieci szerokopasmowych po telemedycynę i systemy bezpieczeństwa, opiera się na technologii znanej jako oprogramowanie elektromagnetyczne. W ciągu kilku ubiegłych lat europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stworzyły doskonałe komponenty i oprogramowanie w tym zakresie. Jednak niedrogie towary importowane z innych rynków osłabiają europejskie wysiłki i konkurencyjność.

Aby sprostać temu wyzwaniu, powstał projekt finansowany ze środków UE "Obliczanie dla potrzeb elektromagnetycznego oprogramowania i aplikacji" (Codes), którego celem było uzyskanie szybszego i bardziej solidnego oprogramowania. Zaprojektowano zewnętrzne produkty dodatkowe, a także produkty wewnętrzne, które stymulują wydajność istniejących elektromagnetycznych narzędzi do projektowania.

Aby osiągnąć cele, wśród uczestników projektu skonfigurowano i wdrożono użytkową obliczeniową siatkę geograficzną lub system przetwarzania sieciowego Codes (CCG), by przeprowadzić test postępów i dokonać oceny rozwoju. Następnie opracowano strukturę sieciową Codes (CGF), wieloplatformowe oprogramowanie specjalistyczne, które rozwiązuje problemy związane z dystrybucją narzędzi oprogramowania elektromagnetycznego w sieci komputerowej oraz włączeniem jej do systemów.

Nowa struktura CGF oparta jest na otwartym oprogramowaniu do tworzenia usług w środowisku sieciowym (Globus Toolkit 4), a ponadto dodaje wiele nowych funkcji do istniejących protokołów i systemów. Jest także łatwa do zainstalowania i umożliwia szybkie zmiany w konfiguracji sieci przy jednoczesnym zapewnieniu zdalnego logowania. System oprogramowania jest kompatybilny ze starszymi systemami i oferuje szereg zalet w porównaniu z istniejącą technologią.

Podsumowując, w ramach projektu Codes dokonano skutecznego unowocześnienia oprogramowania do przetwarzania sieciowego, które umożliwia szybkie programowanie przy użyciu niskopoziomowej maszyny wirtualnej (PTX) na platformach rozproszonych (paralelizacja) i ulepszenie zadań autonomicznych (dystrybucja). Dzięki opracowanym systemom oprogramowania i postępowym rozwiązaniom Europa uzyska przewagę konkurencyjną w zakresie tej technologii i stanie się liderem w tym sektorze.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę