Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pijmy mleko

W ramach inicjatywy dotyczącej produktów mlecznych opracowano przydatne narzędzie internetowe do obróbki cieplnej. Pozwoli ono mniejszym firmom w sektorze mleczarskim poprawić jakość, smak, wartości odżywcze i atrakcyjność rynkową produktów.
Pijmy mleko
Produkty mleczne stanowią integralną część przemysłu europejskiego, od Danii i Irlandii po Bułgarię i Grecję. W ramach projektu finansowanego ze środków UE "Opracowanie modeli predykcyjnych w Internecie na rzecz optymalizacji obróbki cieplnej surowego mleka w małych i średnich przedsiębiorstwach mleczarskich" (Milq-QC-tool) opracowano aplikację internetową na potrzeby przemysłu mleczarskiego. Projekt pozwolił małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w sektorze zoptymalizować obróbkę cieplną w procesach i produktach mleczarskich poprzez dostęp do solidnego oprogramowania, do którego dostęp miały dotychczas przede wszystkim duże firmy w sektorze.L
Aplikacja o nazwie WebSim-MILQ bada szereg parametrów związanych z obróbką cieplną za pośrednictwem jednej platformy. Jej niezawodne modele predykcyjne mają potencjał, by wspierać rozwój produktu, zmniejszać zużycie energii i zwiększać produkcję.

Wiele MŚP w tym sektorze ma do dyspozycji zaledwie kilka osób o dostatecznie specjalistycznej wiedzy, by podnieść jakość mleka. Nowe, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie oferuje bardziej skuteczną krzywą uczenia się, pozwalając firmom rosnąć szybciej w rozwijającym się środowisku biznesowym. Jest to szczególnie ważne ze względu na to, że organy nadzorujące bezpieczeństwo żywności i zapotrzebowanie rynkowe kładą większy nacisk na tę gałąź przemysłu.

Dzięki projektowi można zaoszczędzić do 30% kosztów przetwarzania poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń, zużycia energii, odpadów oraz zużycia wody dzięki optymalizacji procesu ogrzewania i modelom optymalnej jakości i bezpieczeństwa żywności. Oczekuje się, że modele te pozwolą uspójnić jakość, smak, konsystencję i poziom higieny. Mogą być także wykorzystane do poprawy smaku, konsystencji i wartości odżywczych.

Wreszcie, nowo pozyskana wiedza specjalistyczna na temat obróbki cieplnej pozwoli MŚP reagować szybko na przepisy bezpieczeństwa, wymagania dotyczące wartości odżywczych lub przypadki epidemii. We wszystkich przypadkach czas wprowadzenia nowych produktów na rynek zostanie znacznie skrócony, zapewniając konkurencyjność sektora i lepszą kontrolę produktu końcowego. Wyniki projektu udostępniono zainteresowanym stronom, a korzyści z niego płynące powinny w najbliższej przyszłości zostać odzwierciedlone na rynku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę