Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepiej szyć niż cerować

Opracowano nowy system monitorowania ulepszający technologię igłową produkcji włókniny. Opłacalna i przyjazna dla środowiska technika przyniesie korzyści dla wielu gałęzi przemysłu.
Lepiej szyć niż cerować
Włóknina (tj. tkanina, która nie jest tkana ani dziana), jak choćby filc, reprezentuje rozwijającą się gałąź przemysłu, która oferuje wiele praktycznych zastosowań, począwszy od przemysłu motoryzacyjnego po produkcję materiałów izolacyjnych. W przeciwieństwie do metod, które wykorzystują rozpuszczalniki i inne dyskusyjne surowce, technologia igłowa to przyjazna dla środowiska metoda wytwarzania tego typu tkanin. Jednak przy wykorzystaniu materiału przetworzonego do produkcji filcu, może dojść do złamania czy innego poważnego uszkodzenia igieł lub sprzętu.

W ramach projektu finansowanego ze środków UE "System kontroli procesu w oparciu o wiedzę do optymalizacji wydajności igieł na rzecz włóknin igłowych o wysokiej wartości dodanej" (Needles) chciano poprawić działanie igieł w stosowanym obecnie sprzęcie. Zaproponowano wprowadzenie systemu monitorowania w celu kontrolowania warunków i wydajności igieł z zamiarem podniesienia jakości włókniny. Nowy system pozwoli użytkownikom końcowym zaoszczędzić do 40% na kosztach igieł i zwiększyć konkurencyjność sektora. System ma także zminimalizować straty w postaci odrzuconych partii o około 19 milionów ton, zmniejszając w ten sposób wpływ na środowisko.

Celem projektu Needles było opracowanie internetowego systemu produkcji, który miałby przewidywać powstawanie defektów i zapobiegać im poprzez monitorowanie, między innymi, gęstości ściegów, obciążenia igły, stopnia uszkodzenia igły oraz igielnicy. Technologia obejmuje podejście wieloczujnikowe oparte na czujnikach indukcyjnościowych i optycznych, a także zaawansowane przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.

W ramach projektu z powodzeniem stworzono nowoczesne narzędzie do internetowego monitorowania włóknin, które ma potencjał zmniejszenia kosztów produkcji, podniesienia jakości, zoptymalizowania procesu konserwacji, usprawnienia kontroli jakości i zminimalizowania odpadów. Nastąpi również znacząca poprawa warunków życia pracowników zatrudnionych w branży. Jest to kolejna gałąź przemysłu, która dzięki wysiłkom w ramach projektu finansowanego ze środków UE, stanie się bardziej konkurencyjna, przyjazna dla środowiska i przyjemna dla pracujących w niej specjalistów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę