Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BACRNAS — Wynik w skrócie

Project ID: 18618
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Austria

Kontrola zjadliwości bakterii poprzez niekodujące RNA

Multidyscyplinarne europejskie konsorcjum zbadało rolę określonych molekuł w kontroli patogeniczności bakterii. Wyniki projektu wykazują potencjał przyspieszenia odkrycia nowych genów docelowych dla leków.
Kontrola zjadliwości bakterii poprzez niekodujące RNA
Infekcja bakteryjna jest jedną z najczęstszych przyczyn śmierci człowieka na świecie. Większość istniejących antybiotyków celuje w charakterystyczne enzymy zaangażowane w określone procesy biologiczne, napotykając na coraz powszechniejszą odporność bakterii.

Niekodujące kwasy rybonukleinowe (ncRNA) to funkcjonalne molekuły RNA, które nie uczestniczą w tworzeniu białka. Uznane zostały one niedawno za kluczowe elementy ważnych procesów u eukariotów i prokariotów. Odkryto, że znacząca liczba niewielkich bakteryjnych ncRNA (antysensowne RNA) zaangażowana jest w regulację wielu procesów przystosowawczych, w tym zjadliwości bakteryjnej i odporności na antybiotyki.

W poszukiwaniu zupełnie nowej klasy potencjalnych celów cząsteczkowych do zwalczania infekcji bakteryjnych, konsorcjum projektu finansowanego przez UE "Niekodujące RNA w patogeniczności bakteryjnej" (BACRNAS) zbadało rolę ncRNA w regulowaniu patogeniczności bakteryjnej. W ramach konsorcjum BACRNAS swą multidyscyplinarną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie patogeniczności bakterii zjednoczyły uznane na arenie międzynarodowej grupy badawcze i firmy farmaceutyczne.

Poprzez zastosowanie metod biologii molekularnej i biochemii poszukiwano w genomie różnych bakterii chorobotwórczych nowych ncRNA. Uczestnictwo zidentyfikowanych ncRNA w sieciach regulacyjnych RNA zaangażowanych w patogeniczność bakterii zweryfikowano za pomocą szeregu komplementarnych i wyszukanych podejść. Na podstawie określonych kryteriów wybrano najbardziej obiecujące cele z przeznaczeniem do dalszych badań w kierunku zaprojektowania nowych czynników terapeutycznych przeciwko infekcjom bakteryjnym.

Bieżący projekt zapewnił społeczności naukowców nowe podejścia eksperymentalne oraz wyróżnił nowe ncRNA i sieci regulacyjne RNA uczestniczące w patogeniczności bakterii i powiązanych mechanizmach. Do tych ostatnich należy stres bakteryjny i adaptacja środowiskowa. Dlatego też uzyskana podstawowa wiedza pozwoliła na nowe spostrzeżenia dotyczące lepszego zrozumienia mechanizmów zjadliwości bakteryjnej w ogóle, a szczególnie roli ncRNA.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę