Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DEGREE — Wynik w skrócie

Project ID: 22576
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Lepszy sprzęt połowowy pomaga chronić środowisko morskie

Naukowcy zajmujący się morzem zbadali nowe metody oceny aspektów środków alternatywnych względem stosowanego obecnie sprzętu połowowego. Konstrukcja nowego sprzętu przyczynia się do osiągnięcia celu zrównoważonego rybołówstwa.
Lepszy sprzęt połowowy pomaga chronić środowisko morskie
W ramach projektu pod nazwą "Rozwój sprzętu połowowego o ograniczonym oddziaływaniu na środowisko" (Degree) opracowano nowy sprzęt i praktyki na rzecz minimalizacji wpływu trałowania na dno morskie. Rodzaje analizowanego sprzętu obejmują włoki rozpornicowe, włoki ramowe oraz dragi.

Trałowanie włokami rozpornicowymi wzięło swą nazwę od dużych desek rozpornicowych zapewniających rozwarcie sieci trałowych, natomiast w trałowaniu włokami ramowymi stosowana jest solidna metalowa rama zapewniająca rozwarcie wylotu sieci. Dragi połowowe wykorzystują siatkę łańcuchową i są często stosowane do połowu skorupiaków.

Naukowcy podjęli ścisłą współpracę z sektorem rybackim w celu opracowania alternatywnego sprzętu połowowego oraz jego modyfikacji. Modyfikacje te pomogły ograniczyć siły fizyczne oddziałujące na dno morskie. Celem tych działań było zmniejszenie wskaźnika śmiertelności bezkręgowców dennych oraz organizmów niedocelowych podczas trałowania.

W ramach projektu, sfinansowanego ze środków UE, przeanalizowano także skutki ekonomiczne dotyczące rybaków po wprowadzeniu nowego sprzętu. Oceniono koszt i wydajność zmodyfikowanego włoka ramowego oraz porównano z jednostkami pływającymi stosującymi konwencjonalne włoki ramowe.

Ponadto dokonano porównania zmian w zakresie zniszczeń siedlisk ze zmianami poziomu przyłowów, tj. niezamierzonych połowów gatunków niedocelowych. Umożliwiło to naukowcom przeprowadzenie bezpośredniego porównania alternatywnego sprzętu, uwzględniając korzyści środowiskowe oraz potencjalną oszczędność kosztów.

Wpływ nowych konstrukcji i technik został określony poprzez modelowanie oddziaływania na osad, przeprowadzenie eksperymentów połowowych oraz badanie śladów pozostawianych na dnie morskim. Ponadto naukowcy opracowali i przetestowali panele uwalniające, trawlery ramowe wykorzystujące impulsy elektryczne oraz dragi ostrygowe o niskiej wielkiej szkodliwości.

Zastosowanie paneli uwalniających poprawiło jakość połowów oraz ograniczyło czas ich obsługi. Chociaż ogólna wydajność paneli była pozytywna, sprawdzały się one najlepiej na dużych trawlerach ramowych. Opracowany włok impulsowy zwiększył przeżywalność odrzucanych ryb, natomiast konstrukcja dragi ostrygowej okazała się skuteczna.Dane uzyskane w ramach projektu Degree zostały wykorzystane do stworzenia fizycznych i biologicznych modeli, które zostały zweryfikowane testami na morzu. Model był w stanie przewidzieć śmiertelność połowową dla gatunków niedocelowych. Rezultatem było narzędzie, które można wykorzystać w gospodarce łowiskami poprzez zastosowanie kombinacji sprzętu połowowego i typów osadów, umożliwiających minimalizację wpływu na środowisko dna morskiego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę