Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Podnoszenie zdolności badawczych i technologicznych na Bałkanach

Finansowany przez UE projekt przyczynił się do wprowadzenia udoskonaleń i modernizacji wyposażenia w bałkańskim instytucie badawczym. Działania podjęte w ramach projektu umożliwiły zwiększenie poziomu uczestnictwa w innych projektach naukowych UE.
Podnoszenie zdolności badawczych i technologicznych na Bałkanach
Projekt pod nazwą "Centrum doskonałości zastosowań spektroskopii optycznej w fizyce, materiałoznawstwie i ochronie środowiska" (OPSA) miał na celu zwiększenie poziomu badań naukowych i technologicznych w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego i Inżynierii Nowych Materiałów przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Belgradzie w Serbii. Założeniem było przekształcenie Zakładu w centrum doskonałości w zakresie zastosowań spektroskopii optycznej (OPSA) w fizyce, materiałoznawstwie i ochronie środowiska.

Obok promowania długoterminowych badań opartych na współpracy, ważnym celem projektu był rozwój potencjału ludzkiego. Wiązało się to z rozszerzeniem frontu doskonałości na inne kraje bałkańskie, zatrzymaniem ekspertów w regionie oraz oferowaniem możliwości zawodowych w szkolnictwie wyższym, badaniach oraz zatrudnieniu.

Istniejące w Zakładzie systemy spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera/spektroskopii ramanowskiej (FTIR) zostały rozszerzone o nowe instalacje i elementy pokrewne, zrównując ich możliwości z wyposażeniem badawczym w Europie. Zespół projektu OPSA odbył szkolenia w zakresie specjalnych metod pomiarów spektroskopowych i magnetycznych w liczących się w Europie wydziałach uniwersyteckich i instytutach naukowych. W Instytucie Fizyki odbyły się także miejscowe kursy szkoleniowe z innych technik.

Wyniki projektu zostały przedstawione na seminariach, w publikacjach papierowych oraz na stronie internetowej OPSA. Cel nawiązania kontaktów w ramach tej inicjatywy został zrealizowany poprzez zgromadzenie naukowców i projektów badawczych w ważnych instytucjach badawczych i na uniwersytetach. Instytut uczestniczył także w dwóch projektach naukowych UE w ramach szóstego i siódmego programu ramowego (odpowiednio 6PR i 7PR).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę