Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOLABFOR — Wynik w skrócie

Project ID: 26303
Źródło dofinansowania: FP6-INCO

Budowanie zdolności w zakresie badań nanonaukowych

Projekt sfinansowany przez UE pomógł poprawić zasadnicze elementy zakładu badań nanonaukowych. Podjęte starania poskutkowały pozyskaniem nowego sprzętu oraz utworzeniem możliwości zatrudnienia, a także wzmocniły działania w zakresie nawiązywania kontaktów i rozpowszechniania informacji.
Budowanie zdolności w zakresie badań nanonaukowych
Projekt pod nazwą "Wzmacnianie laboratorium nanostruktur" (Nanolabfor) wspomagał bieżący rozwój centrum badań nanonaukowych Laboratorium Nanostruktur (NanoLab) w Zakładzie Fizyki na Uniwersytecie w Belgradzie w Serbii. Wzmocnienie centrum, cieszącego się uznaniem społeczności zajmującej się fizyką nanorurek, stanowiło sprawę wagi narodowej w zakresie rozpowszechniania wiedzy i postępu technologicznego.

Cele projektu zostały zrealizowane poprzez zastosowanie kompleksowego podejścia względem wzmacniania zasobów ludzkich i materiałowych na rzecz osiągnięcia wysokich standardów badań teoretycznych i eksperymentalnych. Wysiłki podjęte w celu rozszerzenia bazy materiałowej NanoLab uwzględniły zakup nowego sprzętu oraz zasobów informacyjnych. Udoskonalone zostały także istniejące linie eksperymentalne poprzez ich uzupełnienie, odnowienie lub zreperowanie w niezbędnym zakresie.Zasoby ludzkie NanoLab zostały wzmocnione poprzez zatrudnienie w pierwszym roku trzech młodych naukowców. Eksperci, zwłaszcza z współpracujących laboratoriów, zaoferowali szkolenia ukierunkowane na intensywny rozwój nanonauki, realizowany poprzez zastosowanie nowych metod teoretycznych i eksperymentalnych.

Działania w zakresie tworzenia sieci naukowych wzmocniły ugruntowaną już współpracę z wiodącymi laboratoriami badawczymi z UE, a dopełniające podejście do różnych problemów naukowych poskutkowało licznymi wspólnymi publikacjami naukowymi w czołowych międzynarodowych czasopismach. Partnerzy projektu Nanolabfor zorganizowali dwa warsztaty, a wspólne wyniki zostały przedstawione na 10 międzynarodowych konferencjach. Przyjęta strategia działania okazała się zatem skuteczna w realizacji wymiany wiedzy i współpracy badawczej.

W ramach projektu Nanolabfor podjęto także aktywne działania na rzecz rozpowszechniania metod nanonaukowych w lokalnych społecznościach poprzez organizację wielu przystępnych seminariów i wykładów. Obecność mediów podczas tych wydarzeń poprawiła widoczność centrum. Uruchomiono także na nowo zaprojektowaną stronę internetową w celu rozpowszechniania informacji, działań NanoLab oraz nanonauki w ogóle.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę