Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WOMENINNANO — Wynik w skrócie

Project ID: 16754
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Niemcy

Ograniczanie nierówności płci w nanonauce

Pilotażowa inicjatywa przeznaczona dla kobiet pracujących w nanonauce pozwoliła zwiększyć ich liczbę oraz wzmocniła ich pozycję w sferze publicznej i akademickiej. Działania w ramach inicjatywy miały na celu zidentyfikowanie i przezwyciężenie przeszkód napotykanych przez kobiety w tej gwałtownie rozwijającej się interdyscyplinarnej dziedzinie.
Ograniczanie nierówności płci w nanonauce
Częstym problemem jest to, że kobiety rozpoczynające karierę wcześnie ją porzucają, a niewiele z nich awansuje na stanowiska wyższego szczebla w dyscyplinach naukowych. Kobieca grupa 11 nanonaukowców wyższego szczebla z dziewięciu europejskich krajów postanowiła coś w tej sprawie uczynić.

Uczestniczki utworzyły partnerstwo w celu rozwiązania problemu – projekt finansowany przez UE pod nazwą "Wzmacnianie roli kobiet naukowców w nanonauce" (Womaninnano). Celem projektu było zidentyfikowanie sposobów na wsparcie i zachęcenie kobiet do studiowania i pracy w wymagających dziedzinach nanomateriałów i nanotechnologii.

W pierwszej fazie projektu Womaninnano zespół dokonał przeglądu szczególnej sytuacji kobiet działających w nanonauce oraz zidentyfikował i odwzorował ich kompetencje na wszystkich szczeblach. Badanie ujawniło, że różnice między krajowymi systemami naukowymi różnych państw wyraźnie miały niewielki wpływ na możliwości zawodowe kobiet, w przeciwieństwie do czynników takich, jak wartości kulturowe.

Drugi etap poświęcony był działaniom na rzecz kampanii promującej karierę naukową, szczególnie wśród młodych kobiet, a także wynoszącej nanonaukę z laboratorium na arenę publiczną. Dzieci w wieku szkolnym oraz starsi studenci otrzymali komunikat mówiący, że nauka, a później praca w nanonauce może sprawiać wiele przyjemności. Komunikat ten przekazywany był, między innymi, podczas organizowanych w ramach projektu Womaninnano otwartych dla społeczeństwa wydarzeń, a także wizyt laboratoryjnych i warsztatów.

Trzeci etap polegał na komunikacji z decydentami w dziedzinach badań, polityki i przemysłu na wszystkich szczeblach w celu podjęcia kwestii nierówności płci w nauce. Dyskusje na temat polityki zatrudnienia zgodnej z najlepszymi praktykami oraz podkreślenie naukowego wkładu kobiet pomogły zwiększyć uznanie kobiet-naukowców w szerszej społeczności naukowej oraz potencjał nawiązywania kontaktów.

Projekt Womaninnano skutecznie przyczynił się do poprawy statusu kobiet w europejskim środowisku naukowym, a także w oczach społeczeństwa. Nierówność płci to poważna przeszkoda, nie tylko w ujęciu zasobów ludzkich na rzecz rozwoju nanonauki, ale także na rzecz całego europejskiego społeczeństwa.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę