Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspieranie badań eksperymentalnych na Bałkanach

Finansowana przez UE inicjatywa wsparła dalszy rozwój uznanego nanonaukowego centrum eksperymentalnego. Wyniki projektu otwierają drogę do większego udziału centrum w pokrewnych działaniach badawczych UE.
Wspieranie badań eksperymentalnych na Bałkanach
W ramach projektu pod nazwą "Wzmacnianie centrum eksperymentalnego w zakresie badań procesów nierównowagowych w zastosowaniach w nanotechnologii, wytrawianiu zintegrowanych układów scalonych oraz badaniach środowiskowych" (IPB-CNP) podjęto działania zmierzające do wyniesienia Centrum Procesów Nierównowagowych (CNP) w Belgradzie (Serbia) na czołową zachodniobałkańską instytucję w zakresie zastosowań opartych na procesach nierównowagowych. Podjęte wysiłki miały także na celu stworzenie podwalin pod dalszą integrację z europejskimi projektami oraz współpracę międzynarodową. Projekt miał charakter ukierunkowanych działań wspomagających (Specific Support Action, SSA) dla centrum, które już wcześniej osiągnęło istotne wyniki w dziedzinach naukowych, takich jak rozwój zrównoważony oraz technologie informacyjne oparte na nanonauce.

Partnerzy projektu IPB-CNP odnieśli sukces w zakresie rekrutacji, zatrudnienia i przeszkolenia młodych naukowców oraz wsparli ich zaangażowanie w badania i europejskie wymiany oparte na współpracy. W tym duchu realizowano także współpracę z innymi konkurencyjnymi ośrodkami badawczym, jak również aspekt uwydatnienia równości płci w całym zakładzie.

W centrum zmodernizowano wyposażenie oraz zintegrowano je z systemami eksperymentalnymi. Sukces ten stworzył możliwość poszerzenia zakresu działań oraz podjęcia nowych dróg badawczych. Zespół projektu IPB-CNP zaangażowany był w projektowanie i administrowanie strony internetowej, jak również w rozwój ważnej bazy danych.

Zorganizowano dwa warsztaty, a także międzynarodowe sympozjum w celu wsparcia programów szkoleniowych, rozpowszechniania i tworzenia sieci kontaktów. Na podstawie tych wydarzeń opracowano też trzy podręczniki proceduralne. Osiągnięcia te wyznaczają dobrą drogę w kierunku wzmocnienia wcześniejszych sukcesów centrum oraz zwiększenia jego widoczności w skali lokalnej i światowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę