Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wzmacnianie możliwości badawczych na Bałkanach

Finansowana przez UE inicjatywa wsparła rozwój i modernizację ośrodka obliczeniowego na Bałkanach. Działania miały na celu eliminację podziału cyfrowego między regionami zarówno z zastosowaniem, jak i bez zastosowania zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wzmacnianie możliwości badawczych na Bałkanach
Projekt pod nazwą "Centrum doskonałości w zakresie obliczeniowego modelowania systemów złożonych" (CX-CMCS) miał na celu przekształcenie Naukowego Laboratorium Obliczeniowego (SCL) Instytutu Fizyki w Belgradzie (IPB) w Serbii w centrum doskonałości. W bardziej precyzyjnym ujęciu, cele zostały wyznaczone z zamierzeniem poprawy jakości badań w centrum, a także ustalenia jego pozycji jako preferowanego zachodniobałkańskiego partnera badawczego w dziedzinach symulacji systemów złożonych i technologii przetwarzania sieciowego.

Podjęte wysiłki miały na celu wzmocnienie zdolności badawczych skoncentrowanych na zwiększaniu kapitału ludzkiego poprzez zdecydowane wyjście SCL naprzeciw studentom fizyki i informatyki. Wzmocnienie zasobów materialnych centrum ukierunkowane było na modernizację istniejącej zaawansowanej technologicznie infrastruktury obliczeniowej.

W celu osiągnięcia mobilności, zaoferowania szkoleń i realizacji korzyści wynikających z tworzenia sieci kontaktów, konsorcjum na pierwszym planie umieściło wymianę personelu, współdzielenie wyników badań oraz przygotowywanie i prowadzenie wspólnych eksperymentów. W wyniku ustalenia, że rozpowszechnianie i widoczność są niezbędne w celu dotarcia do europejskich i serbskich środowisk naukowych, serbskiego społeczeństwa oraz właściwych decydentów politycznych, głównymi punktami informacyjnymi stały się strony internetowe projektu i SCL.

W celu ustalenia punktów odniesienia i rozwoju polityki powołano Międzynarodowy Komitet Doradczy (IAB), w skład którego weszli czołowi naukowcy z europejskich instytucji partnerskich. Partnerzy projektu przewidzieli, że ich opinie, wiedza, doświadczenie i zalecenia mogłyby pomóc w określeniu długoterminowej strategii rozwojowej dla Centrum oraz ułatwiłyby jego włączenie do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

W ramach rozpowszechnienia wyników projektu wykorzystano wiele kanałów informacyjnych, w tym prezentacje seminaryjne, prace i publikacje naukowe, warsztaty, szkolenia oraz Internet.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę