Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bezpieczne sterowanie samolotem we właściwym kierunku

W ramach projektu finansowanego ze środków UE zaprojektowano prototypy dowodzące wykonalności elektrycznie napędzanego systemu sterowania podwoziem przednim samolotu. Choć wyniki projektu nadal nie są optymalne, stanowią solidną bazę przyszłego rozwoju technologicznego.
Bezpieczne sterowanie samolotem we właściwym kierunku
W ramach projektu "Zdecentralizowany i rezerwowy elektromechaniczny system sterowania podwoziem przednim samolotu" (DRESS) opracowano prototyp systemu sterowania, który znacznie zwiększa niezawodność i poziom bezpieczeństwa, wyposażając samolot w rzeczywiste możliwości operacyjne w dowolnych warunkach atmosferycznych. Zespół specjalistów, wywodzących się z europejskiego przemysłu lotniczego, na początek zdefiniował wymagania techniczne w zakresie nowego, pobudzanego elektrycznie systemu o rozpoznanych kryteriach opartych m.in. na wydajności, bezpieczeństwie, niezawodności, sprawności oraz warunkach środowiskowych.

Po przeprowadzeniu rozmaitych badań, działań w zakresie modelowania, symulacji i walidacji, zaprojektowano i skonstruowano dwa prototypy urządzenia uruchamiającego transmisję mechaniczną. Jedno z nich poddano testom, przy czym szereg prób przeprowadzono przy użyciu stołu testowego zaprojektowanego i wykonanego specjalnie na potrzeby projektu. Stół wyposażony został w atrapę podwozia samolotu o określonych przystosowalnych parametrach.

Aby ocenić wydajność sterowania, partnerzy projektu DRESS przeprowadzili badania sterowności naziemnej na poziomie samolotu, skupiając się na zapewnieniu spójności pomiędzy testami fizycznymi a symulacjami. W porównaniu do bieżących systemów hydraulicznych, sterowanie elektromechaniczne DRESS wykazało szereg zalet w zakresie sprawności, konserwacji, elastyczności i zużycia energii. Jednak aby przezwyciężyć pewne niedociągnięcia, które udało się zidentyfikować, niezbędne są dalsze prace nad systemem.

Praktyczne rezultaty projektu DRESS wzbogaciły badania w tej dziedzinie o cenną wiedzę i przygotowały podłoże pod przyszły rozwój wykonalnych i bezpieczniejszych systemów sterowania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę