Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Usprawnianie projektowania samolotów

Grupa naukowców podjęła prace nad oprogramowaniem, które usprawni projektowanie nowych samolotów. Sukcesy na tym polu będą oznaczać produkcję lepszych samolotów w krótszym czasie.
Usprawnianie projektowania samolotów
Od momentu wymyślenia nowego samolotu do jego wprowadzenia na rynek może upłynąć ponad 10 lat. W czasie opracowywania stosowane są złożone scenariusze symulacyjne, w celu przewidywania zachowań nowego samolotu. Następnie modele w małej skali są testowane w tunelach aerodynamicznych w celu sprawdzenia właściwości aerodynamicznych samolotu. Jednak istniejące narzędzia numeryczne do takich symulacji samolotowych są ograniczone. Zmniejsza to zakres innowacyjności podczas prac nad samolotem oraz ogranicza projekt samolotu do poziomu konserwatywnego.

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu "Adaptacyjne metody wariacyjne wyższej klasy do zastosowań aerodynamicznych w przemyśle" (Adigma) była poprawa tej sytuacji. Partnerstwo w ramach projektu objęło 22 organizacje o udokumentowanej wiedzy z zakresu obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) z 10 krajów. W tej dziedzinie do analizy przepływu płynów, np. turbulencji, używane są metody numeryczne.

Partnerzy opracowali innowacyjne techniki symulacji numerycznej, oferujące znaczne zwiększenie wydajności, precyzji i niezawodności. Zwiększenie precyzji symulacji przy równoczesnym skróceniu czasu reakcji i obniżeniu kosztów umożliwi szersze stosowanie technik obliczeniowej dynamiki płynów. Będzie to miało szczególnie duże znaczenie w przypadku symulacji aerodynamicznych na wielką skalę, a tym samym przyczyni się do usprawnienia procesu projektowania aerodynamicznego na wszystkich etapach opracowywania samolotów.

Te nowe metody mogą pomóc w znacznym skróceniu zarówno czasu niezbędnego na opracowanie nowych samolotów, jak i na ich wprowadzenie na rynek. Będzie to stanowić znaczący krok naprzód, wzmacniający konkurencyjność europejskiej branży samolotowej na globalnym rynku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę