Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANO-STRAND — Wynik w skrócie

Project ID: 33167
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Ustanawianie norm dla nanopomiarów

W ramach projektu finansowanego ze środków UE nakreślono długoterminowe plany definiujące postęp w dziedzinie nanotechnologii. Wczesne rozpoczęcie działań standaryzacyjnych pomaga we wprowadzaniu nowych produktów na rynek i gwarantuje, że ich użytkowanie jest bezpieczne.
Ustanawianie norm dla nanopomiarów
Nanometrologia zajmuje się pomiarami w skali nanometra i jest niezbędna przy opracowywaniu i wykorzystywaniu nanotechnologii. Ta dziedzina umożliwia również przestrzeganie przepisów branżowych, mających na celu ochronę pracowników oraz dowodzi, że nanotechnologie są bezpieczne w kontekście ludzkiego zdrowia i środowiska. Jednak wymogi związane z pomiarami nowych nanostruktur znacznie przekraczają aktualne możliwości metrologii.

Odpowiedzią na te potrzeby miał być projekt "Działania standaryzacyjne związane z badaniami i rozwojem nanotechnologii" (Nano-strand), zorganizowany w ramach szóstego programu ramowego (6PR). Celem projektu było zaplanowanie europejskich działań standaryzacyjnych, prac badawczych z zakresu metrologii oraz badań prenormatywnych związanych z nanotechnologiami. Badania prenormatywne to prace wstępne niezbędne do precyzyjniejszego scharakteryzowania nowych technologii. Obejmują one również ocenę kwestii związanych z bezpieczeństwem poprzez zastosowanie ogólnie przyjętych procedur i metod.

Zaproponowanie nowych lub zmodyfikowanych norm i standardów umożliwiłoby Europie odegranie na arenie międzynarodowej aktywnej roli w kwestii standaryzacji i nanotechnologii.

W ramach projektu Nano-strand zorganizowano trzy spotkania warsztatowe, mające na celu ocenę potrzeb branżowych oraz potencjalnych rozwiązań. Poproszono również tysiące organizacji o wypełnienie ogólnoeuropejskiego kwestionariusza.

Wyniki projektu wypłynęły już na prace standaryzacyjne oraz badania normalizacyjne w dziedzinie nanotechnologii. Plany działań opracowane w ramach projektu Nano-strand posłużyły do ukierunkowania programów standaryzacyjnych w Europie, a także jako dane początkowe do zdefiniowania priorytetów badań prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego (7PR). W ten sposób projekt umożliwia zintegrowanie europejskich celów związanych z konkurencyjnością z celami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i konsumentów, a także współpracy międzynarodowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę