Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zwalczanie rosnącego problemu motylicy wątrobowej

Zaobserwowanemu ostatnio dwunastokrotnemu wzrostowi występowania choroby motyliczej upraw w Europie towarzyszyły problemy związane z użyciem chemicznych środków zwalczających tego pasożyta. W ramach finansowanego ze środków UE projektu Deliver zakończono niedawno zasadnicze badania w zakresie bardziej odpowiednich środków kontroli — co stanowi potencjalną zaletę zarówno dla środowiska, jak i dla produkcji inwentarza żywego.
Zwalczanie rosnącego problemu motylicy wątrobowej
Fascioloza, choroba powodowana przez motylicę wątrobową, odpowiada za łączne straty rzędu 2,5 mld EUR na całym świecie. Główne środki kontroli skupiają się na podawaniu środka przeciwrobaczego, którego bezpośrednim celem jest motylica w organizmie głównego żywiciela, najczęściej bydła i owiec. Powoduje to szereg problemów związanych z osadami chemicznymi w żywności i środowisku. Nie tylko to, ale również optymalny moment podania leku jest trudny do określenia, co zwiększa całkowite koszty leczenia ponoszone przez producenta.

Naukowcy zajęli się zbadaniem epidemiologii fasciolozy, genetyki różnych odmian, a także lekoopornością motylicy wątrobowej oraz tym, jak wpływa ona na zakażenia różnych populacji. Celem projektu "Opracowanie skutecznych i zrównoważonych strategii kontroli motylicy wątrobowej w Europie" (Deliver), realizowanym przy wykorzystaniu tych cennych informacji, było poczynienie postępów w zakresie opracowania bardziej odpowiednich metod kontroli. W szczególności skorzystanie z profilaktycznych szczepień i wiedzy o odporności genetycznej pasożyta mogłoby ograniczyć stosowanie chemicznych środków zwalczających motylicę wątrobową.

Zespół projektu opracował nowy model prognozowania, aby pomóc w planowaniu odpowiednich strategii kontroli. Jedną z kluczowych cech złożonego cyklu życiowego pasożyta Fasciola jest to, że środki zwalczające motylicę wątrobową są nieskuteczne w chwili, gdy pasożyt przebywa w organizmie żywiciela wtórnego, ślimaka, a okresowo na roślinach. Zmiana klimatu spowodowała zaostrzenie problemu, ponieważ podczas cieplejszych i wilgotniejszych pór wiosennych i letnich zakażenie rozprzestrzenia się szybciej, ze względu na większą liczbę ślimaków występujących na terenach podmokłych.

Opracowanie szczepionek i całościowego planu kontroli opartego o cykl życia i charakterystykę genetyczną motylicy wątrobowej spowoduje podniesienie jakości mięsa na potrzeby rynków krajowych i zagranicznych. Co więcej, rozsądne stosowanie środków zwalczających motylicę wątrobową wiąże się z bardziej oszczędną produkcją i ograniczeniem zanieczyszczeń środowiska.

Powiązane informacje

Tematy

Food
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę