Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ENIR — Wynik w skrócie

Project ID: 26036
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Włochy

Wirtualna galeria obrazów medycznych

W ramach projektu finansowanego ze środków UE podjęto pierwsze kroki w kierunku stworzenia europejskiego magazynu skanów medycznych. Tego typu przechowalnia obrazów medycznych przyniesie korzyści zarówno badaczom, jak i pacjentom.
Wirtualna galeria obrazów medycznych
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) to technika obrazowania medycznego, w której wykorzystuje się pole magnetyczne i fale radiowe do tworzenia wysokiej jakości obrazów głowy lub ciała, bez konieczności stosowania prześwietleń rentgenowskich ani żadnych innych szkodliwych form promieniowania. Skan MRI udostępnia informacje na temat struktury mózgu niezbędne do wczesnego zdiagnozowania zaburzeń neurozwyrodnieniowych lub mózgowych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona.

Główny problem leży w zdefiniowaniu, czym jest "normalny" mózg, biorąc pod uwagę olbrzymią zmienność morfologii mózgu. Aby stworzyć model tej zmienności, potrzebna jest ogromna liczba obrazów mózgu pacjentów w różnym wieku, obojga płci i różnego pochodzenia. Niestety tak istotne dla takiego modelowania narzędzie, europejski magazyn tego typu, obecnie nie istnieje.

Należało przeprowadzić dochodzenie, aby określić wymagania niezbędne do stworzenia dużej i ogólnodostępnej europejskiej wielowymiarowej bazy skanów MRI, zawierającej zarówno obrazy "zdrowych" mózgów, jak i mózgów z zaburzeniami. To właśnie było celem projektu "Badanie prognozowe rozwoju europejskiego magazynu neuroobrazów" (ENIR).

W ramach projektu ENIR zbadano niezbędne zagadnienia związane ze standaryzacją oraz praktyczne implikacje pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania neuroobrazów. Dokonano tego poprzez skoordynowane podejście do tworzenia infrastruktury poświęconej badaniom. W ramach projektu określono także standardowe procedury najbardziej optymalnego wykorzystania istniejących baz danych.

W dalszej perspektywie wyniki projektu ENIR mogą wytyczyć ścieżkę dla pilotażowego prototypu magazynu dostępnego dla ograniczonej liczby ośrodków medycznych. Po uruchomieniu systemu baza mogłaby zostać udostępniona innym ośrodkom, a także rozszerzona o kolejne obrazy, jak choćby skany wykonane dzięki pozytronowej tomografii emisyjnej (PET). Mogłaby również pomóc w badaniach w zakresie tworzenia nowych metod leczenia, a w dalszej perspektywie przynieść korzyści pacjentom z zaburzeniami neurozwyrodnieniowymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę