Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

START — Wynik w skrócie

Project ID: 3348
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Bułgaria

Uruchomienie centrum badań kosmicznych

Opracowano bazę danych zawierającą informacje z dziedziny aeronautyki i kosmonautyki z 13 krajów UE. Niedostateczne wykorzystanie potencjału badań prowadzonych w nowych państwach członkowskich świadczy o nieskutecznym wykorzystaniu zasobów badawczych UE — problemie, którym zajęto się w ramach tego projektu.
Uruchomienie centrum badań kosmicznych
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej dysponują dużym doświadczeniem w zakresie badań nad przestrzenią powietrzną i kosmiczną. Wiele z nich przez całe dziesięciolecia uczestniczyło w międzynarodowych projektach koordynowanych przez Rosję. Problem stanowi fakt, że wiedza ta nie jest zbyt rozpowszechniona poza tymi krajami. Ponadto, mimo podejmowanych dotąd wysiłków, społeczności naukowe nowych oraz starych państw członkowskich UE nadal tworzą odrębne grupy i nie są dobrze zintegrowane.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Pobudzenie badań i technologii związanych z przestrzenią powietrzną i kosmiczną w stowarzyszonych krajach kandydujących" (START) prowadzonego w ramach szóstego programu ramowego (6PR) była próba rozwiązania tych problemów. Pierwszy cel był związany z zarejestrowaniem zdobytych wcześniej doświadczeń oraz ustaleniem przyszłego potencjału badań aeronautycznych i kosmicznych w nowych państwach członkowskich i państwach kandydujących. Obejmowało to gromadzenie, segregowanie, prezentowanie oraz rozpowszechnianie dostępnych informacji.

W skład konsorcjum weszło 10 partnerów z 9 krajów. Przeprowadzili oni badania z dziedziny aeronautyki, których wynikiem było stworzenie przyjaznej dla użytkownika, interaktywnej bazy danych z możliwością przeszukiwania. Objęły one osoby i organizacje z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zaangażowane w prace lub posiadające wiedzę z dziedziny aeronautyki.

Baza danych START oraz informacje, które zawiera, okazały się przydatne w europejskiej społeczności zajmującej się przestrzenią powietrzną i kosmiczną. Pomogły one również we wskazaniu potencjalnych partnerów oraz obszarów współpracy przy opracowywaniu propozycji projektów w ramach 7PR. Stanowią też kolejny krok w kierunku udanej integracji wysiłków badawczych w UE, mających na celu wspieranie europejskiej branży aeronautyki i badania przestrzeni kosmicznej w obliczu silnej globalnej konkurencji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę