Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MATJOINCONF — Wynik w skrócie

Project ID: 3354
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Słowacja

Wzmacnianie więzi między naukowcami

W ramach finansowanego przez UE projektu zorganizowano konferencję na temat łączenia zaawansowanych materiałów dla stowarzyszonych krajów kandydujących oraz państw członkowskich UE. Skuteczne włączenie tych krajów do europejskiej przestrzeni badawczej przyniosłoby korzyści całej Unii Europejskiej.
Wzmacnianie więzi między naukowcami
Technologia łączenia to fundamentalny element inżynierii i wytwarzania. Obejmuje ona wiele procesów, takich jak: zgrzewanie, lutowanie twarde, lutowanie, łączenie klejami oraz mocowanie mechaniczne. Jest ona istotna w produkcji pojazdów i samolotów wykonanych z zaawansowanych metalicznych materiałów strukturalnych o wysokiej wytrzymałości, takich jak zaawansowane odmiany stali, materiały nieżelazne i kompozyty.

Głównym celem finansowanego przez UE projektu pod nazwą "Międzynarodowa konferencja na temat zaawansowanych materiałów metalicznych oraz ich łączenia" (Matjoinconf) była organizacja konferencji w Bratysławie na Słowacji poświęconej łączeniu zaawansowanych materiałów. Inicjatywa szóstego programu ramowego (6PR) realizowana była w ramach specjalnych działań wspierających z obszaru "Nowe, oparte na wiedzy, wydajniejsze materiały do zastosowań w skali makro".

Projekt Matjoinconf miał także na celu zwiększenie udziału w 6PR ze strony organizacji badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z krajów kandydujących oraz nowych państw członkowskich. Założeniem konferencji było zaangażowanie badaczy i przedstawicieli przemysłu z obu grup. Stanowiła ona forum dla spotkań osobistych, nawiązywania kontaktów oraz wymiany najnowszej wiedzy między uczestnikami. Uczestnicy mieli także możliwość omówienia i zaprezentowania swoich pomysłów na zgłaszanie nowych propozycji projektów do 6PR.

Ponadto w ramach projektu Matjoinconf zorganizowano szereg specjalistycznych sesji i warsztatów. Trzydniowa konferencja została pomyślnie przeprowadzona, a uczestniczyło w niej około 143 przedstawiciel z 14 europejskich krajów, natomiast w sesjach i warsztatach udział wzięła także Japonia.

Do potencjalnych korzyści wynikających z tej imprezy zaliczyć można propozycje nowych projektów badawczych w ramach 6PR, zgłoszonych przez konsorcja badaczy zarówno ze stowarzyszonych krajów kandydujących, jak i nowych państw członkowskich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę