Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SURUZ — Wynik w skrócie

Project ID: 3355
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Polska

Współpraca naukowców na płaszczyźnie interdyscyplinarnej

W Polsce utworzono sieć centrów badawczych zajmujących się surfaktantami i zawiesinami. Opracowanie podstaw wiedzy z tej dziedziny będzie mieć znaczenie dla przyszłych innowacji.
Współpraca naukowców na płaszczyźnie interdyscyplinarnej
Chemia koloidów i powierzchni to bardzo ważna, interdyscyplinarna gałąź nauki. Koloidy to mieszaniny mikroskopijnych cząstek rozproszonych w substancji stałej, ciekłej lub gazowej, takie jak emulsje, zawiesiny i aerozole. Mają one znaczenie w procesach wytwarzania niezliczonych produktów chemicznych: leków, żywności, artykułów gospodarstwa domowego oraz farb.

Badania nad surfaktantami i układami rozproszonymi mają w Polsce solidne podstawy. Na przykład, instytut Polskiej Akademii Nauk jest jedną z zaledwie ośmiu placówek na całym świecie, zajmujących się wyłącznie prowadzeniem badań nad podstawami reakcji katalitycznych oraz chemią powierzchni.

Jednak polski dorobek w badaniach nad koloidami jest niekompletny z powodu niedoinwestowania sektora naukowego jako całości, a także w wyniku przeprowadzonej niedawno restrukturyzacji gospodarczej kraju. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Naukowa sieć badań nad surfaktantami i układami rozproszonymi w teorii i praktyce" (SURUZ) było przeciwdziałanie tej niekorzystnej sytuacji. Głównym zamierzeniem było stworzenie w Polsce sieci instytucji naukowych zajmujących się różnymi aspektami chemii koloidów i powierzchni.

W ramach projektu udało się utworzyć sieć naukową złożoną z 24 grup badaczy z 14 instytucji naukowych (uniwersytetów i instytutów badawczych) w Polsce. Ich zakres zainteresowań i wiedza naukowa obejmuje wiele obszarów, w tym badania nad podstawami oraz praktycznym zastosowaniem chemii koloidów.

Zorganizowanie sieci SURUZ wspomogło wymianę personelu oraz informacji, a także rozpowszechnianie wyników badań naukowych. Przyczyniło się do zoptymalizowania wykorzystania struktury naukowej udostępnionej członkom sieci, a także zapobiegło rozdrobnieniu i/lub wzajemnemu przenikaniu się tematów badań.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę