Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SURFTRAN — Wynik w skrócie

Project ID: 3320
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Słowacja

Zrównoważony transport dociera na Słowację

Europejskie inicjatywy tworzenia sieci oraz wymiany silnie wsparły rozwój Słowacji w zakresie zrównoważonego transportu drogowego.
Zrównoważony transport dociera na Słowację
Finansowany przez UE projekt pod nazwą "Wspieranie badań w zakresie zrównoważonego transportu na Słowacji" (Surftran) miał na celu zapewnienie płynnej integracji słowackich możliwości badawczych w dziedzinie transportu z Unią Europejską. W jego ramach przeanalizowano i oceniono zasoby ludzkie i infrastrukturę w dziedzinie badań nad transportem, aby ułatwić tę integrację oraz wzmocnić europejską przestrzeń badawczą (EPB).

Działania podjęte w ramach projektu miały na celu zwiększenie uczestnictwa zainteresowanych stron ze Słowacji w europejskich projektach badawczych poprzez stworzenie sieci kontaktów między naukowcami, decydentami, przedstawicielami sektora przemysłowego i akademickiego z całego kraju. Warsztaty naukowe oraz poświęcona projektowi strona internetowa ułatwiły przepływ informacji oraz zachęciły do wymiany informacji między państwami posiadającymi podobne doświadczenia.

W ramach projektu Surftran oceniono także politykę w zakresie transportu powierzchniowego pod względem zrównoważenia, środowiska i zużycia energii. Przeprowadzono badania dotyczące transportu kolejowego, drogowego i wodnego, a także inteligentnych systemów transportowych, aby pobudzić europejską wymianę w tym zakresie. Równocześnie uczestnicy projektu stworzyli internetową bazę danych o naukowcach, instytucjach i deweloperach w celu zachęcenia do współpracy biznesowej na szczeblu regionalnym.

Z tą myślą zorganizowano pod egidą projektu dwie imprezy kojarzenia partnerów i warsztaty dla słowackich naukowców, by mogli poznać innych badaczy ze stowarzyszonych krajów kandydujących UE w celu zapoczątkowania realizacji zintegrowanych projektów oraz sieci doskonałości. Zbiegło się to z zaproszeniem UE do składania wniosków w zakresie badań zrównoważonego transportu powierzchniowego, koordynowanego przez Uniwersytet Żyliński na Słowacji w ramach szóstego programu ramowego (6PR). Na szczeblu lokalnym działania sieciowe znacznie zbliżyły do siebie także kluczowe ośrodki, które prowadzą badania zrównoważonego transport na Słowacji.

Podsumowując, projekt Surftran wzmocnił zdolność Słowacji do uczestnictwa w europejskich projektach związanych z transportem powierzchniowym, przyczyniając się do ewentualnej poprawy ekonomiczno-społecznych potrzeb ludności kraju. Europejskie wartości, takie jak zrównoważony rozwój, środowisko i oszczędność energii odegrały istotną rolę w potencjalnej modernizacji sieci transportu drogowego kraju.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę