Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HUNPOL-TRANS — Wynik w skrócie

Project ID: 3369
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Polska

Usprawnianie transportu naziemnego w Europie Północno-Wschodniej

Po przyłączeniu do UE w 2004 r. Węgry i Polska zaczęły korzystać z europejskich doświadczeń w zakresie usprawniania transportu naziemnego oraz tworzyć partnerstwa w tej branży z pozostałymi krajami europejskimi.
Usprawnianie transportu naziemnego w Europie Północno-Wschodniej
Węgry, Polska i Słowacja to trzy sąsiadujące kraje, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. Wcześniej były częścią odizolowanego bloku wschodniego, w związku z czym ich systemy transportowe nie działały ze stuprocentową sprawnością w momencie przyłączenia do UE.

Zmierzając do rozwiązania tego problemu, w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Pobudzanie, wspomaganie i zachęcanie polskich i węgierskich organizacji zajmujących się transportem naziemnym do udziału w 6PR" (Hunpol-Trans) zajęto się usprawnianiem transportu drogowego na Węgrzech i w Polsce. (Słowacja, która leży pomiędzy tymi dwoma krajami, wzięła udział w podobnej inicjatywie UE związanej z transportem — projekcie Surfran).

Uczestnicy projektu Hunpol-Trans zachęcali zainteresowane podmioty branżowe oraz lokalne organy samorządowe na Węgrzech i w Polsce do udziału w projektach związanych z transportem naziemnym organizowanych przez UE w ramach szóstego oraz siódmego programu ramowego (6PR i 7PR). Równocześnie przedsięwzięcie miało na celu wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) poprzez zdobycie rozleglejszej wiedzy naukowej oraz wspomaganie nowych partnerstw europejskich.

Aby zrealizować te cele, w ramach projektu wskazano grupy docelowe, które mogłyby czerpać korzyści ze współpracy w tym sektorze, a także opracowano internetową bazę danych zawierającą dane naukowców, potencjalnych partnerów oraz odpowiednich instytucji. Następnie zorganizowano seminaria, spotkania biznesowe oraz konferencje tematyczne, na których do udziału w projekcie zapraszano również młodych badaczy i studentów.

W ramach projektu Hunpol-Trans nakreślono potrzeby technologiczne związane z branżą transportu naziemnego, przedstawiono sukcesy, aby ukierunkować nowe projekty, a także zajęto się tworzeniem nowych konsorcjów projektowych. Potwierdzeniem powodzenia projektu jest fakt, że przedstawiciele polskich platform technologicznych wyrazili żywe zainteresowanie współpracą nad wskazaniem partnerów branżowych w ramach projektu Hunpol-Trans.

Rozwijające się partnerstwa dobrze wróżą współpracy pomiędzy starymi a nowymi państwami członkowskimi UE. Pomagają również zagwarantować, że sprawniejszy transport naziemny oraz nienaganne połączenia przyniosą korzyści społeczeństwom Europy Północno-Wschodniej, łącząc Węgry, Polskę i Słowację w skali regionalnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę