Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Postępy na rumuńskim rynku badań i innowacji

Jednodniowe warsztaty w różnych regionach Rumunii pomogły zainteresowanym stronom wziąć udział w projektach UE dotyczących badań i innowacji.
Postępy na rumuńskim rynku badań i innowacji
Tworzenie solidnej bazy do badań, rozwoju technologicznego i innowacji (RTDI) w Rumuni należy do priorytetów UE. Jedną z inicjatyw przyczyniających się do realizacji tego celu był finansowany przez UE projekt pod nazwą "Dni badań i innowacji w Rumunii" (RODI), który silnie zachęcał rumuńskie przedsiębiorstwa do uczestnictwa w działaniach badawczych UE. Celem projektu było także pobudzanie innowacji w kraju oraz skuteczniejsze ich włączanie do europejskiej przestrzeni badawczej.

Mając to na uwadze, uczestnicy projektu RODI zorganizowali w Bukareszcie w Rumunii konferencję poświęconą badaniom, technologii i innowacji. Wydarzenie to zbliżyło przedsiębiorstwa i odpowiednie podmioty przemysłowe do projektów UE realizowanych w ramach szóstego programu ramowego (6PR), koncentrujących się na kluczowych obszarach, takich jak biotechnologia i technologie społeczeństwa informacyjnego (TSI).

W ramach projektu zorganizowano w różnych regionach kraju kilka warsztatów w formie dni innowacji, by poruszyć specyficzne kwestie priorytetowe każdego z regionów. Warsztaty pomogły zainteresowanym stronom przyłączyć się do projektów 6PR, przygotować propozycje projektów oraz znaleźć partnerów. Pomogły im także zwiększyć zakres wymiany między naukowcami w dziedzinach uzupełniających na szczeblu lokalnym i globalnym.

Dzięki tym warsztatom i wymianom droga Rumunii do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) znacznie się skróci, a badania i innowacje w kraju ulegną wzmocnieniu. Rezultatem projektu może być lepsza konkurencyjność, przemysł oraz handel w dziedzinach zaawansowanych technologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę