Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HUBUSKA — Wynik w skrócie

Project ID: 3401
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Węgry

E-learning rozwija skrzydła

Wspieranie współpracujących europejskich centrów badawczych w celu zwiększenia ich możliwości w zakresie e-learningu umożliwi w młodych społeczeństwach UE zdobywanie wykształcenia uniwersyteckiego nowymi sposobami.
E-learning rozwija skrzydła
Wymiana doświadczeń pomiędzy instytutami oraz organizacjami technologicznymi ma na celu zaprezentowanie światu większej liczby innowacji, pobudzenie konkurencji oraz wprowadzenie mnóstwa nowych zastosowań, które będą miały pozytywny wpływ na społeczeństwo. Finansowany ze środków UE projekt "Współpraca sieciowa pomiędzy centrami prowadzącymi wysokiej jakości badania nad technologiami informacyjnymi i ich zastosowaniami" (Hubuska) miał zachęcić do współpracy różne instytucje z dziedziny technologii informacyjnych oraz e-learningu z całej Europy. Zorganizowano wspólne warsztaty oraz wymiany w celu rozpowszechniania wyników badań oraz najlepszych praktyk e-learningowych.

W ujęciu bardziej szczegółowym, głównym celem projektu Hubuska było pozyskanie wiedzy z dziedziny technologii społeczeństwa informacyjnego, takiej jak technologie sieci semantycznych, eksploracja danych i Internetu, technologie wieloagentowe oraz wbudowana inteligencja. W ramach projektu zbadano również sposoby zastosowania tej ostatniej w celu zintegrowania Internetu, telewizji cyfrowej oraz technologii mobilnych w ramach e-learningu. Takie działania silnie wspomagają przemiany w społeczeństwa informacyjne, zachodzące w nowych państwach członkowskich UE.

W roku 2005 i 2006 zorganizowano trzy spotkania warsztatowe, podczas których realizowano cele projektu oraz rozpowszechniano wyniki. Warsztaty pomogły uczestnikom we wdrażaniu e-learningu oraz e-nauczania na uniwersytetach oraz w tworzeniu centrów współpracy sieciowej w tej dziedzinie.

Sukcesem projektu Hubuska było rozpowszechnienie najnowocześniejszych podejść do technologii informacyjnych, co otwarło drogę do kolejnych inicjatyw, w ramach których można kontynuować te działania w przyszłości. Działania podejmowane w ramach projektu uznano za solidną podstawę dla kształtowania polityki w zakresie e-learningu oraz e-nauczania, która pomoże nowym państwom europejskim we wprowadzaniu w tej dziedzinie takich samych norm, jak te obowiązujące w "starej" Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę