Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CEC-WYS — Wynik w skrócie

Project ID: 3582
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Republika Czeska

Nauka dociera do kobiet i młodzieży

Badania naukowe, często postrzegane jako domena mężczyzn, wzywają kobiety, jak również młodsze pokolenie. Taki obrót wydarzeń może otworzyć nowe możliwości, wesprzeć równości oraz pobudzić gospodarkę w większym stopniu opartą na nauce.
Nauka dociera do kobiet i młodzieży
Przyciągnięcie większej liczby kobiet oraz ludzi młodych do dziedzin naukowych, jak również uznanie ich wkładu od dawna jest priorytetem UE. Jednakże istnieje wiele barier, które hamują kobiety i młodzież w dążeniu do rozwoju kariery zawodowej w tym obszarze. Do barier tych należy brak polityk gwarantujących równe szanse, różnice płacowe, niejasna ścieżka rozwoju oraz zależne od płci kontrakty.Finansowany przez UE projekt pod nazwą "Środkowoeuropejskie centrum dla kobiet i młodzieży w nauce" (CEC-WYS) miał na celu wsparcie skutecznego wdrożenia równości płci w dziedzinie badań i rozwoju (B&R). W jego ramach ustanowiono regionalne centrum oraz europejską platformę dla kobiet naukowców działających w Czechach, Francji, Rumunii, Słowenii, na Słowacji, Węgrzech oraz we Włoszech.

Centrum podjęło się badań potrzeb kobiet oraz kwestii płci, zachęcając kobiety do zaangażowania w badania. Zmobilizowało ono kobiety w Europie Środkowej poprzez zastosowanie różnych mechanizmów oraz powiększyło możliwości nawiązywania kontaktów. Centrum stworzyło silne więzi z zachodnimi organizacjami badawczymi oraz przyczyniło się do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) poprzez zwiększenie uczestnictwa kobiet w unijnych działaniach badawczo-rozwojowych.

Oprócz strony internetowej oferującej zasoby w zakresie rozwoju zawodowego, w ramach projektu CEC-WYS zbudowano także bazę danych o kobietach naukowcach w regionie oraz opracowano podręcznik źródłowy projektu poświęcony europejskim instrumentom finansowania badań. Opublikowano także podręcznik poświecony problematyce płci w badaniach, jak również zorganizowano seminaria dla młodych naukowców w celu zaangażowania ich w projekty EU i zachęcenia do rozwoju kariery naukowej.

Ponadto odwzorowano postępy w zakresie polityki oraz sporządzono, obok innych publikacji, krajowe raporty na temat kobiet w nauce. Wyniki zostały powszechnie udostępnione, ułatwiając podejmowanie współpracy na szczeblu krajowym i regionalnym. Dzięki takim inicjatywom więcej kobiet i osób młodych może łatwiej rozwijać się zawodowo w nauce, badaniach i rozwoju.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę