Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspólne internetowe innowacje Europy i Rosji

Internetowa baza danych oraz zestaw narzędzi wspomagających innowacyjność opracowane w ramach współpracy pomiędzy Europą a Rosją okazały się cennymi zdobyczami dla badaczy i naukowców z obu regionów.
Wspólne internetowe innowacje Europy i Rosji
Wraz z postępem technologii internetowych naukowcy oraz decydenci zastanawiają się nad nowymi sposobami łączenia wartościowych badań z różnych części świata. Finansowany ze środków UE projekt "Techniczny most na rzecz innowacyjności pomiędzy infrastrukturami internetowymi Rosji i Europy" (Techbrid) przybliżył do siebie innowacyjnych badaczy z UE i Rosji, wspomagając automatyczną wymianę danych pomiędzy infrastrukturami internetowymi w UE i Rosji.

Koncentrując się na badaniach i rozwoju, innowacyjnych agencjach, przemyśle, rządach, finansach oraz innych kluczowych elementach, w ramach projektu Techbrid pracowano nad usprawnieniem interakcji pomiędzy innowacyjnymi systemami obu stron poprzez wypełnienie luki pomiędzy nimi. Nakreślono warunki techniczne oraz mechanizmy umożliwiające wymianę danych i transfer wiedzy w celu pobudzenia innowacyjności. Pomogą one w zbliżeniu Rosji do europejskich innowacji, dążeniu do potrzebnych technologii oraz rozpowszechnianiu ofert związanych z innowacyjnymi technologiami i produktami, co przyniesie korzyści badaczom po obu stronach.

Zespół projektu stworzył prototyp oraz narzędzia działające jako pilotażowa usługa internetowa. Usprawniło to już komunikację pomiędzy dostawcami zajmującymi się innowacyjnymi technologiami a konsumentami w obu tych regionach. Dzięki temu osiągnięciu projekt Techbrid okazał się ważnym elementem wirtualnej integracji różnorodnych zasobów i usług w ramach ujednoliconej infrastruktury i przyniósł propozycje skutecznych sposobów stworzenia pełnowymiarowego systemu.

Rosyjska Akademia Nauk skorzystała już z zaleceń i narzędzi udostępnionych w ramach projektu, natomiast w Europie stowarzyszenie EuroCRIS uznało projekt za cenne narzędzie wspomagające realizację jego własnych celów. Zgodnie z przewidywaniami, platforma Techbrid ma w najbliższych latach znacznie usprawnić integrację rosyjskich i europejskich zasobów informacyjnych związanych z innowacyjnością.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę