Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Energia słoneczna w regionie Morza Śródziemnego

Działania zmierzające do konsolidacji badań i rozwoju w zakresie energii odnawialnej, a szczególnie energii słonecznej, mają na celu propagowanie zrównoważonych rozwiązań energetycznych w regionie Morza Śródziemnego i poza nim.
Energia słoneczna w regionie Morza Śródziemnego
Technologie wytwarzania rozproszonego (DG) uwzględniają niewielkie zakłady, które rozdzielają energię w wydajny sposób celem minimalizacji strat energii wynikających z jej przesyłu na duże odległości. W połączeniu ze zrównoważonymi źródłami energii odnawialnej (RES), rezultatem jest wytwarzanie czystszej energii z poszanowaniem dla środowiska oraz pobudzanie zrównoważonego zarządzania.

W ramach finansowanego przez UE projektu pod nazwą "Promowanie i konsolidacja wszystkich działań związanych z rozwojem badań i technologii na rzecz technologii odnawialnego wytwarzania rozproszonego w regionie śródziemnomorskim" (Distres) przeanalizowano, nakreślono i rozpowszechniono dobre praktyki dotyczące technologii RES-DG. Zidentyfikowano obiecujące technologie RES-DG, które umożliwiają ograniczenie emisji, a koncentrują się w szczególności na energii słonecznej, w tym systemy fotowoltaiczne oraz układy koncentracji cieplnej.

Informacje te okazały się cenne nie tylko dla regionu śródziemnomorskiego, ale także dla Europy, przyczyniając się do aspiracji UE w zakresie przejścia na ekologiczną gospodarkę wodorową. Wyniki projektu zostały rozpowszechnione za pośrednictwem warsztatów, konferencji, biuletynów, magazynów naukowych oraz Komisji Europejskiej. Poświęcona projektowi strona internetowa zapewniła cenne informacje na temat nowych technologii oraz objęła istotne polityki dotyczące kilku sektorów.

Wyniki projektu Distres skierowane były do użytkowników końcowych, producentów, organów nadzorczych, badaczy oraz firm pożytku publicznego, zachęcając do stosowania takich systemów zarówno w Europie, jak i w regionie śródziemnomorskim.

Konferencja podsumowująca projektu zgromadziła ponad 150 uczestników z 19 krajów. W ramach tego wydarzenia opublikowano 58 prac naukowych oraz przedstawiono kilka ważnych prezentacji na temat odnawialnych źródeł energii.

Podsumowując, projekt Distres zapewnił narzędzia do oceny możliwości w krajach śródziemnomorskich oraz wykorzystania technologii RES-DG. Narzędzia te wsparły decyzje inwestycyjne oraz uwzględniły metodologie budowania zdolności, które przybliżyły cele projektu, wzbudzając bardzo potrzebny impuls na rzecz ekologicznej energii w regionie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę