Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Choroby śródziemnomorskie pod lupą

W puli genowej obszaru śródziemnomorskiego istnieje szereg regionalnych chorób przewlekłych będących plagą dla tamtejszej populacji. Wykorzystanie europejskiej wiedzy specjalistycznej poprzez partnerstwa i teleporadnictwo to obiecujące rozwiązanie kwestii tych chorób.
Choroby śródziemnomorskie pod lupą
Państwa położone w rejonie Morza Śródziemnego są pod względem epidemiologicznym ważne dla naukowców i badaczy medycznych, ponieważ odnotowuje się w nich występowanie wielu powszechnych chorób genetycznych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Europejsko-śródziemnomorska sieć usług genetycznych" (Medgenet) zachęcano do transferu wiedzy pomiędzy UE a jej śródziemnomorskimi krajami partnerskimi w zakresie genetyki klinicznej i nowotworowej.

Projekt ten umożliwił skuteczne utworzenie silnych partnerstw, znacznie przybliżając narody śródziemnomorskie do europejskich inicjatyw w zakresie opieki zdrowotnej. Godny uwagi był związek pomiędzy projektem Medgenet a Uniwersytetem Świętego Józefa w Bejrucie, w Libanie, co wyraźnie ilustruje ogólny poziom zaangażowania po stronie śródziemnomorskiej. Inne warte zaznaczenia relacje zawiązały się pomiędzy szpitalem im. Charlesa Nicolle przy Uniwersytecie Kairskim w Egipcie a Ośrodkiem dla Przewlekle Chorych w Libanie, bowiem oba ośrodki wysłały studentów do Włoch na zaawansowane kursy szkoleniowe w zakresie genetyki. Te i inne instytucje zaprosiły również europejskich genetyków do udziału w seminariach i wykładach.

Dodatkowo, w ramach projektu Medgenet wdrożono systemy szkolenia zdalnego i teleporadnictwa, umożliwiający studentom, lekarzom i zainteresowanych stronom uczestniczenie w kursach prowadzonych we Włoszech. Program ten nie zakończył się po realizacji projektu i zachęcił między innymi Uniwersytet Mustapha w Egipcie i cypryjski Instytut Neurologii i Genetyki, do powołania trwałych organizacji w tej dziedzinie. Doskonałym przykładem współpracy jest relacja między Ministerstwem Zdrowia w Izraelu a organem badawczym we Włoszech.

W ramach projektu zapewniono instytutom partnerskim w rejonie Morza Śródziemnomorskiego dostęp do kursów e-learningowych i materiałów multimedialnych. Opracowano dwie bazy danych odzwierciedlające ekspresje genów w tym regionie, które mogą być wykorzystane do przyszłych projektów w zakresie chorób śródziemnomorskich i proponowanych rozwiązań. Baza danych będzie przydatna zwłaszcza w odniesieniu do dwóch chorób: dysmorfologii i talasemii.

Sieć współpracy rozrasta się nawet po zakończeniu projektu i oczekuje się, że przyniesie ona wiele korzyści. Partnerstwa i gromadzone dzięki nim dane mogą ostatecznie dostarczyć odpowiedzi w zakresie trudnych regionalnych chorób.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę