Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FEMSTART — Wynik w skrócie

Project ID: 36538
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Niemcy

Pobudzanie przedsiębiorczości wśród kobiet naukowców

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy zorganizowano sześć debat publicznych w Europie na temat roli kobiet naukowców w przedsiębiorczości. Wynikająca z nich współpraca w dużym stopniu pobudza do zakładania nowych przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety związane z nauką.
Pobudzanie przedsiębiorczości wśród kobiet naukowców
Projekt pod nazwą "Pobudzanie debaty publicznej na temat uniwersyteckiego wsparcia kobiet naukowców w zakładaniu firm" (Femstart) miał na celu podjęcie problematyki przedsiębiorczości wśród kobiet naukowców. Stanowił on rozszerzenie działań realizowanych w ramach poprzednich inicjatyw, które badały kobiecą przedsiębiorczość w ujęciu ogólnym.

Liczba kobiet, które uzyskują środki finansowe na zakładanie własnych firm, jest nieproporcjonalnie niska w porównaniu z liczbą kobiet zaangażowanych w naukę. Jednak opinia publiczna wydaję się negować konieczność tworzenia specjalnych struktur wsparcia dla kobiet naukowców.

W ramach inicjatywy Femstart utworzono internetową platformę zawierającą wiadomości oraz informacje o imprezach, funkcję rejestracji internetowej, życiorysy prelegentów, przeglądy programów oraz streszczenia prac naukowych. Badacze zorganizowali i wdrożyli sześć debat w całej Europie, w których uczestniczyli reprezentanci 24 krajów. Wśród uczestników znaleźli się kierownicy ds. polityki i programów, a także potencjalne i aktualne kobiety przedsiębiorcy.Debaty pobudziły nawiązywanie kontaktów między partnerami oraz poskutkowały zaproszeniami partnerów do zaprezentowania projektu i jego wyników na innych konferencjach. A co najważniejsze, zwiększyły wrażliwość na istotną rolę, jaką kobiety naukowcy muszą odegrać w poprawie konkurencyjności Europy na arenie międzynarodowej.

Połączenie większej wrażliwości wśród osób zarządzających programami i polityką z większym wsparciem w zakresie nawiązywania kontaktów na rzecz przedsiębiorczych kobiet naukowców powinno sprzyjać większej reprezentacji kobiet wśród właścicieli i liderów nowych firm.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę