Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GB_MANAGEMENT — Wynik w skrócie

Project ID: 36646
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Niemcy

Budżetowanie na rzecz większej równości płci w nauce

Finansowana przez UE inicjatywa rzuciła światło na to, jak budżetowanie w organizacjach naukowych wpływa na równość płci. Rezultaty wykorzystywane są do wdrożenia "budżetowania pod kątem płci" w celu wzmocnienia równości płci na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Budżetowanie na rzecz większej równości płci w nauce
Projekt pod nazwą "Budżetowanie pod kątem płci jako instrument zarządzania organizacjami naukowymi na rzecz promowania równych szans wśród kobiet i mężczyzn – na przykładzie uniwersytetów" (GB_Management) miał na celu określenie, które czynniki i etapy konstruowania budżetu w organizacjach naukowych są wrażliwe na kwestie równości płci.

W szczególności badacze przyłożyli rozmaite metody jakościowe i ilościowe do informacji budżetowych z różnych uniwersyteckich wydziałów naukowych w trzech europejskich krajach.

Określili ogólne procesy planowania budżetu, znaczenie relacji opartej na "władzy", a także to, czy równość płci była czynnikiem wpływającym na planowanie budżetu. Inne obszary zainteresowania obejmowały stopień, w jakim planowanie budżetu wpływało na równość płci, zainteresowane strony procesu budżetowania oraz przedstawicieli równości płci na uniwersytetach.

Naukowcy uczestniczący w projekcie GB_Management wykorzystali dane do opracowania wstępnych kroków na rzecz włączenia problematyki płci do procesu budżetowania w celu zwiększenia równości płci.

Dokładne testy i oceny powinny umożliwić wykorzystanie wyników uzyskanych na uniwersyteckich wydziałach naukowych w modelowym systemie znajdującym powszechne zastosowanie w organizacjach naukowych na szczeblu krajowym i unijnym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę