Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WS DEBATE — Wynik w skrócie

Project ID: 36651
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Węgry

Promowanie politycznej debaty na temat płci w nauce

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy skutecznie przełożono i rozpowszechniono istotny europejski raport na temat marginalizacji kobiet w nauce w krajach środkowoeuropejskich. Wynikające z niej działania w zakresie nawiązywania kontaktów oraz debata publiczna powinny pozytywnie wpłynąć na badania i konstruowanie polityki w zakresie problematyki płci w tych krajach.
Promowanie politycznej debaty na temat płci w nauce
Projekt pod nazwą "Stymulowanie debaty politycznej na temat kobiet w nauce w Europie Środkowej" (WS Debate) miał na celu wykorzystanie tzw. raportu ENWISE jako punkt wyjścia do publicznej debaty politycznej na temat marginalizacji kobiet w nauce w krajach środkowoeuropejskich.

W szczególności naukowcy przetłumaczyli raport na języki ujętych krajów środkowoeuropejskich oraz rozpowszechnili wyniki za pośrednictwem różnych kanałów, w tym lokalnych mediów. W ten sposób wsparli nieustanne starania Komisji Europejskiej w zakresie pobudzania publicznej debaty politycznej na temat kobiet w nauce poprzez lepsze ukazanie wysiłków publicznym decydentom oraz innym grupom docelowym.

Dużym wkładem tych wysiłków było podniesienie świadomości kobiet w nauce oraz decydentów w zakresie konieczności uwzględnienia kwestii płci w badaniach. Na przykład do niedawna większość danych na temat schorzeń serca i wielu innych opierało się na badaniach mężczyzn, w dużym stopniu dlatego, że w ich przypadku łatwiej jest kontrolować zmienne, takie jak wahania hormonalne. Zasadnicze znaczenie ma to, by naukowcy uwzględniali w swoich badaniach wymiar płci. Projekt WS Debate wyniósł ten aspekt na pierwszy plan w krajach środkowoeuropejskich.

Podsumowując, projekt WS Debate zachęcił do rozwoju szerokiej sieci kobiet w nauce, jak również ekspertów ds. płci w badanych krajach Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej. Zespół pomógł w ten sposób stworzyć forum do przyszłej debaty na istotne tematy, które powinno wywrzeć znaczący wpływ na sytuację kobiet w nauce w tych krajach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę