Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ENCOUWOMSCI — Wynik w skrócie

Project ID: 36653
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Niemcy

Więcej kobiet kandydujących na stanowiska wydziałów naukowych

Finansowana przez UE inicjatywa zwiększyła w Europie liczbę kobiet naukowców aplikujących na stanowiska akademickie we własnych krajach oraz w innych krajach UE. Większa reprezentacja kobiet na wydziałach uniwersyteckich powinna wzmocnić różnorodność myśli, badań i decyzji politycznych, a także zapewnić pozytywne wzorce wielu młodym kobietom w UE.
Więcej kobiet kandydujących na stanowiska wydziałów naukowych
Projekt pod nazwą "Zachęta do rozwoju – seminaria szkoleniowe dla kobiet naukowców" (Encouwomsci) miał na celu wzmocnienie pozycji kobiet w nauce w zakresie ubiegania się o profesury akademickie zarówno w kraju, jaki i w UE. W szczególności projekt skierowany był do kobiet z doktoratem oraz zachęcał do aplikowania w różnych krajach Europy w celu zwiększenia mobilności w europejskiej przestrzeni badawczej.

Główni badacze zorganizowali szkolenia i seminaria obejmujące kwestie rozmów i procesu aplikowania, sposobów i źródeł pozyskiwania funduszy na badania, a także procesu tworzenia polityki naukowej UE.

Badacze poprosili uczestników o ocenę projektu (za pośrednictwem ustrukturyzowanego kwestionariusza) po zakończeniu szkolenia oraz po upływie kolejnych czterech miesięcy. Symulacja przebiegu rozmowy z komisją mianującą oraz konsultacje z trenerem osobistym uzyskały najwyższe wyniki spośród określonych komponentów szkolenia. W rezultacie uczestnicy odczuwali większą pewność i wiarę w siebie.

Niemal wszyscy uczestnicy (99%) uznali projekt za wartościowy. W następczych rozmowach telefonicznych z 10 aplikantami okazało się, że 7 z nich ubiegało się o profesurę w wyniku odbycia szkolenia w ramach projektu.

Podsumowując, projekt szkoleniowy Encouwomsci okazał się wielkim sukcesem, wspierając kobiety w nauce wiedzą i pewnością siebie i skłaniając je do ubiegania się o stanowiska wykładowców i badaczy akademickich w europejskiej przestrzeni badawczej. Większa reprezentacja kobiet na stanowiskach akademickich, które są jednocześnie świadome procesów tworzenia polityki, powinna zapewnić znaczny impuls aktywności kobiet w nauce.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę