Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ESGI — Wynik w skrócie

Project ID: 36671
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Niemcy

Nierówność płci związana z przyznanymi patentami

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy stwierdzono nieproporcjonalnie niską liczbę patentów przyznanych kobietom w dziedzinie nauki i technologii. Dalsze badania w zakresie przyczyn takiej nierównowagi powinny pomóc w rozwoju nowych programów w celu wzmocnienia pozycji kobiet naukowców, a tym samym w zwiększeniu europejskiej konkurencyjności.
Nierówność płci związana z przyznanymi patentami
W ramach projektu pod nazwą "Europejskie badanie płciowych aspektów wynalazków – Badanie i analiza statystyczna w zakresie wpływu płci na wynalazki" (ESGI) podjęto się oceny działalności wynalazczej kobiet w nauce na podstawie pomiaru liczby przyznanych patentów.

Pomimo iż kobiet uczestniczących i doskonalących się w zakresie nauki jest więcej na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej, stanowią one grupę niedostatecznie reprezentowaną pod względem przyznanych patentów. Rozbieżność ta oznacza, że mają one mniejsze szanse na zdobycie uznania zawodowego, a tym samym lepszych miejsc pracy. Ponadto kobiety nie wnoszą wkładu na miarę pełni swoich możliwości w tworzenie innowacji i własności intelektualnej (WI).

Biorąc pod uwagę fakt, że UE wyznaczyła sobie cel stania się najbardziej konkurencyjną pod względem wiedzy gospodarką na świecie, zasadnicze znaczenie ma wykorzystanie potencjału kobiet do innowacji w obszarze badań naukowych i rozwoju (B&R) oraz wzmocnienie ich pozycji w zakresie uczestnictwa w procesie przyznawania patentów. Niepełna integracja kobiet w cyklu badawczym/rozwojowym/patentowym istotnie utrudnia dążenie UE do celu doskonałości naukowo-technologicznej.

Podsumowując, projekt ESGI umożliwił identyfikację nowego czynnika rozbieżności płci w obszarze nauki/technologii, a mianowicie przyznawane kobietom patenty. Niewystarczające włączenie problematyki płci do głównego nurtu w zakresie innowacyjnych procesów wstrzymuje wydajność, produktywność i konkurencyjność na globalnym rynku technologii. W związku z tym konieczne jest, by kraje UE określiły przyczynę nierównowagi patentowej oraz opracowały sposoby wzmocnienia pozycji kobiet w procesie przyznawania patentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę