Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TANDEMPLUS IDEA — Wynik w skrócie

Project ID: 36688
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Niemcy

Mentoring na rzecz większej równości płci w nauce

Finansowana przez UE inicjatywa uzupełniała koncepcję mentoringu jako instrumentu promowania kobiet w nauce. Wyniki projektu przyczyniły się do zwiększenia świadomości i wyczulenia na temat płci i kwestii równości.
Mentoring na rzecz większej równości płci w nauce
W ramach projektu pod nazwą "Ustanowienie międzynarodowego rozwoju strategicznego między czołowymi uniwersytetami technicznymi w Europie z myślą o zwiększeniu liczby kobiet profesorów" (Tandemplus idea) podjęto się działań zmierzających do stworzenia większej równowagi płci oraz włączenia kwestii płci do głównego nurtu w dziedzinach naukowych. Celem było zwiększenie liczby kobiet profesorów i naukowców, które mogłyby służyć za pozytywne wzorce. Podejście to nie tylko wzbogaciło możliwości nawiązywania kontaktów, ale także ostatecznie pozwoliło zwiększyć liczbę młodych kobiet angażujących się w naukę.

Projekt Tandemplus idea został skonstruowany jako modułowy program mentoringu i rozwoju osobistego w celu promowania rozwoju zasobów ludzkich w ujęciu płci. Partnerzy projektu w ramach modułów mentorskich, szkoleniowych i nawiązywania kontaktów wsparli 16 wysoce wykwalifikowanych kobiet naukowców w ich przygotowaniach do objęcia kierowniczych stanowisk akademickich lub podjęcie międzynarodowej kariery zawodowej w nauce.

Działania podjęte w ramach projektu, które umożliwiły skuteczne ustanowienie funkcjonującej sieci kobiet naukowców, miały także na celu zwiększenie liczby kobiet profesorów, będąc kolejnym środkiem zapewniającym większą równość płci. Takie osiągnięcie ostatecznie przełoży się na większe zróżnicowanie punktów widzenia w badaniach i nauczaniu w dziedzinach naukowych.

Ocena tego pilotażowego projektu koncentrowała się na dostosowaniu programu do potrzeb uczestników, a także na rozwoju jego założeń tak, by został uznany za model najlepszych praktyk w zakresie programów mentorskich. Tym samym projekt Tandemplus idea przyczynił się także do trwającej dyskusji na temat rozwoju norm jakości dla mentoringu jako instrumentu planowania i rozwoju ścieżki kariery zawodowej.

Uczestniczący uczniowie i mentorzy skutecznie ukazali potencjał takich programów do promowania równych szans w nauce. Wyniki projektu stanowiły pierwszy krok w kierunku poprawy obecnego statusu problematyki płci w naukach przyrodniczych i technicznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę